Potensproblem? Stå upp för ditt sexliv!

Potensproblem? Stå upp för ditt sexliv!

Potensproblem är inte bara skadligt för relationen, det är också en tidig riskmarkör för hjärt- och kärlsjukdomar. Erektionen uppstår när blodkärlen fylls av blod. Svikten kan därför ses som ett tidigt bevis på hur blodkärlen mår.

 

Flera studier har visat att en stor del av de män som faktiskt söker läkarhjälp på grund av potensproblem har förhöjda blodfetter, en fjärdedel lider av diabetes och en fjärdedel av för högt blodtryck.

potensproblem

Närmare en halv miljon svenska män, eller var femte man, är drabbade av potensproblem. Trots det är det fortfarande ett tabubelagt ämne i samhället. Myterna kring potensproblem gör att många män undviker att söka hjälp trots att forskning visar att problemen kan vara en tidig indikator på annat som sker i kroppen, till exempel bero på hjärt- och kärlsjukdom, höga blodsockervärden, hormonbrist eller efter prostatacancer operation.

Livsstilsfaktorer så som stress, rökning och alkohol kan öka risken för erektionssvikt och utveckling av hjärt- kärlproblem.

Vi lever allt längre och är också sexuellt aktiva i en allt högre ålder. Potensproblem kan ha en stor inverkan på sexlivet och livskvaliteten, både för den som är drabbad och för parhälsan, säger Thomas Björk, överläkare Urologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus.

Att lida i det tysta är idag helt onödigt eftersom det finns både god kunskap om besvären och olika behandlingsmetoder som möjliggör det samliv man hade innan erektionsproblemen startade.

Lilla potensskolan

  • 40% av män över 40 år drabbas av erektionssvikt.
  • Över 80% av alla erektionsproblem har fysiska bakomliggande orsaker som i sin tur kan förstärkas på grund av oro, stress och prestationsångest. Endast 20 procent har psykologisk grund.
  • Bland de män som lider av fysiskt betingade erektionsproblem varierar de bakomliggande orsakerna, men konsekvensen blir nästan alltid densamma: minskat blodflöde i penis.
  • Män med potensproblem har större förekomst av godartad prostataförstoring samt traditionella riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom såsom högt blodtryck, höga blodfetter och buk-fetma.
  • 95% av alla potensproblem kan behandlas.
  • Sexualterapi eller parterapi kan användas för att behandla psykiska orsaker till potensproblemen.
  • Tabletter är den vanligaste behandlingen när problemen har fysiska eller medicinska orsaker.
  • Den vanligaste och mest använda behandlingen är läkemedel i tablettform, så kallade  PDE-5 hämmare. Det finns olika tabletter att välja mellan, t.ex. vid behov eller för daglig användning. De förbättrar blodtillförseln till penis, vilket underlättar erektion vid sexuell upphetsning.

Skriv gärna en kommentar →

Cialis kan ge prostataopererade potensen tillbaka

Cialis kan ge prostataopererade potensen tillbaka

viagra

Enligt en ny internationell studie visar att daglig dosering med läkemedlet Cialis (tadalafil) 5 mg kan hjälpa prostataopererade män att återfå potensen. Resultat från studien antyder att behandlingen även tycks minska risken för vävnadsförlust i penis, vilket annars kan uppkomma som följd av operation.

Vid daglig behandling med Cialis 5 mg var minskningen av penis signifikant mindre än för de som behandlades med Cialis vid behov eller placebo.

Över 9 000 män drabbas av prostatacancer årligen. Det gör sjukdomen till den vanligaste cancer-formen i Sverige och varje år genomförs cirka 3 000 operationer.2 Potensproblem är en vanlig biverkning som kan drabba så många som 80 procent av alla män som genomgår en operation för prostatacancer.

Studien, som nyligen publicerades i European Urology, syftade till att undersöka om patienter som tidigt behandlas med Cialis daglig dosering, eller Cialis vid behov, får bättre förutsättningar att få tillbaka sin erektionsförmåga efter nsRP (nervsparande radikal prostatektomi) – en vanligt förekommande operationsteknik inom prostatacancervården.

Operationen påverkar blodflödet i penis negativt och försämringen i kombination med skador som uppstår på nervtrådarna till penis svällkroppar medför att de allra flesta får problem med erektionsförmågan.

Studien visar att de patienter som drabbats av potensproblem efter operation och som fick behandling med Cialis daglig dosering upplevde större förbättring jämfört med de som fått placebo under behandlingstiden.

Det betyder att fler män ökar sin möjlighet att återfå erektionsförmågan och möjlighet att fullborda ett samlag om de aktivt behandlas med daglig dosering jämfört med om de inte har någon behandling, säger Jonas Lundmark, medicinsk rådgivare, Eli Lilly, och säger sedan:

För att minska risken för erektionsproblem i samband med prostataoperation är det alltså viktigt med tidigt insatt behandling.

 

Om studien REACTT

423 män med prostatacancer som genomgått en nsRP-operation, från 10 europeiska länder samt Kanada, deltog i studien. Studiens mål var att se om behandling med Cialis daglig dosering (5 mg) och Cialis vid behovs dosering (20 mg) hjälpte fler män att återfå erektionsförmågan.

Deltagarna delades in i tre grupper varav två grupper behandlades med Cialis (5 mg respektive 20 mg) och den tredje behandlades med placebo i 9 månader. Därefter fick samtliga deltagare 6 behandlingsfria veckor. Skillnaden mellan grupperna efter behandlingsuppehållet var inte signifikant. De vanligaste biverkningarna patienterna upplevde under behandlingen var huvudvärk.

Skriv gärna en kommentar →

Små barn kan behandlas mot sällsynt hjärntumör

Små barn kan behandlas mot sällsynt hjärntumör

VotubiaSmå barn som lider av den genetiska sjukdomen tuberös skleros complex drabbas ofta av en typ av hjärntumör, kallad SEGA. Men det enda läkemedlet som kan krympa tumören, och därmed minska risken för allvarliga neurologiska komplikationer, är idag inte godkänt för de allra minsta.

Nu kommer nya vetenskapliga rekommendationer om att också barn under tre år ska kunna behandlas med läkemedlet Votubia, en förändring som välkomnas av experter på området.

Tuberös skleros complex, TSC, är en ärftlig sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och andra organ i kroppen. I Sverige beräknas omkring 500 personer leva med en svår form av tuberös skleros complex som kan ge omfattande kroppsliga och mentala funktionsnedsättningar som epilepsi, utvecklingsstörning och ADHD.

Krymper tumör

SEGA (Subependymal Giant Cell Astrocytoma) är en hjärntumör som utvecklas hos mellan 5 och 20 procent av patienterna med tuberös skleros complex, främst barn och unga.

Tumören är i sig godartad, men kan genom sin storlek öka trycket inne i huvudet och orsaka neurologiska komplikationer. Om det så kallade intrakraniella trycket blir alltför högt kan operation bli nödvändig, men det finns fall där kirurgi inte är ett möjligt alternativ.

Nu rekommenderar CHMP, den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, att läkemedlet Votubia ska godkännas för behandling av SEGA även hos barn under tre års ålder.

SEGA hos riktigt små barn är ovanligt men kan vara allvarligt. Det behövs alternativ behandling i de fall där kirurgi inte är lämpligt, säger Maria Dahlin, överläkare och barnneurolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Fakta om tuberös skleros complex

Tuberös skleros complex är en medfödd genetisk sjukdom som leder till att ojämna förhårdnader bildas i hjärnbarken och omogna celler hamnar på fel plats under fosterutvecklingen.

Följden blir tumörliknande förändringar i olika organ i kroppen, framför allt i hjärna, njurar, hjärta, ögon, lungor och hud. Svårighetsgraden kan variera från lindriga symtom med bara små hudförändringar till svåra funktionsstörningar som epilepsi, utvecklingsstörning och ADHD.

Tuberös skleros complex kan inte botas och därför riktas behandlingen in på att lindra symtomen. Omkring 500 personer i Sverige beräknas ha en svår form av sjukdomen.

Skriv gärna en kommentar →

Antibiotikaförbrukningen minskar

Antibiotikaförbrukningen minskar

Smittskyddsinstitutet

Enligt en ny undersökning från myndigheten Smittskyddsinstitutet så minskar antibiotikaförbrukningen första gången sedan mätningar infördes 2010 i samtliga landsting. Men det är fortfarande stora skillnader mellan regionerna.

Den största minskningen står Uppsala och Jönköpings län för som båda har minskat förbrukningen med tolv procent, tätt följt av Västra Götalandsregionen elva procent, Stockholm tio procent och Västerbotten och Norrbotten på nio procent.

Detta sker nu när samtliga landsting arbetat för en ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer.

Antibiotika räddar liv. Därför måste vi värna om att rätt patienter får rätt antibiotika. Antibiotikaanvändning leder dock till utveckling av resistens. Därför är det nu positivt att samtliga landsting visar på en nedgång. säger Karin Tegmark Wisell, chef för enheten antibiotika och vårdhygien vid Smittskyddsinstitutet.

Stora regionala skillnader 

Variationen är stor mellan landstingen, från som minst 272 recept i Västerbotten per år, till som mest 382 recept i Region Skåne. Skillnaderna går inte att förklara med högre sjuklighet i de landsting som skriver ut mest antibiotika.

Samtliga tre storstadsregioner tillhör de områden där det skrivs ut mest antibiotika. Landstingen i Västerbotten, Jämtland och Dalarna skrev ut minst.

Barn och ungdomar står för största minskningen

Försäljningsminskningen ses i samtliga åldersgrupper i hela landet men störst minskning ses i åldersgrupperna 0-6år och 7-19 år där antibiotika mot luftvägsinfektioner står för största andelen.

Antibiotika hjälper inte vid virusinfektioner

Mycket antibiotika skrivs fortfarande ut till personer som drabbats av luftvägsinfektioner. En vanlig förkylning läker ut av sig själv, men det brukar ta 7–10 dagar.

Vanlig hosta tar ungefär arton dagar att läka ut och kräver oftast inget läkarbesök.

Källa: Smittskyddsinstitutet

Skriv gärna en kommentar →

Läkemedelsverket granskar kosttillskott för leder

Läkemedelsverket granskar kosttillskott för leder

Läkemedelsverket har genomfört en omfattande undersökning av 27 stycken olika kosttillskott för leder. Analysen visade på att inga substanser som normalt finns i värktabletter återfanns i dessa kosttillskott.

Vi har inte undersökt om produkterna har någon effekt eller om de innehåller vad som utlovas av innehållsdeklarationen, men vi hittar inget som tyder på att produkterna innehåller substanser som finns i värkläkemedel, säger Maria Gustafsson, utredare på Läkemedelsverket.

Myndigheten rekommenderar även att ej köpa denna typ av kosttillskott via Internet där det dåligt framgår vem som ligger bakom.

Problemet är dock större bland produkter för bantning och potens. Att använda sådana produkter innebär en stor risk eftersom effekter och biverkningar är okända. Produkterna kan också påverka effekten av läkemedel som tas samtidigt.

Skriv gärna en kommentar →

Föräldrar bör inte ge sina små barn febernedsättande läkemedel

Föräldrar bör inte ge sina små barn febernedsättande läkemedel

Enligt ett nytt preliminärt förslag från Smittskyddsinstitutet så bör ej föräldrar ge sina små barn febernedsättande läkemedel.

Det är till framförallt barn som är yngre än sex månader man ska undvika detta.

Febernedsättande medel kan göra att man missar viktiga symptom, och det hjälper inte heller mot feberkramper.

Synnevö Lindemalm, biträdande chef på Astrid Lindgrens barnsjukhus, intervjuades av Anna Hernek på P1-morgon.
Lyssna: ”En mängd symptom för att ställa rätt diagnos”

Skriv gärna en kommentar →

113 13 är nytt nationellt informationsnummer

113 13 är nytt nationellt informationsnummer

Sverige har ett nytt nationellt informationsnummer som är 113 13. Det är tilldelat av Post och Telestyrelsen och kommer att användas av myndigheter, kommuner och lansting för att informera om kriser eller andra allvarliga olyckor i samhället.

Mellan perioden 3 december till 17 december testas 113 13 i Helsingborg, Klippan, Örkelljunga, Höganäs, Båstad, Åstorp, Landskrona, Svalöv, Bjuv och Ängelholm. Under den perioden kan boende i dessa kommuner ringa 113 13 och ställa frågor eller lämna information om större olyckor och kriser som inträffar i nyss nämnda kommuner under den här perioden.

Testet avslutas klockan 22.00 den 17 december och efter det stängs tjänsten tillfälligt ned för en utvärdering av pilottestet.

Och den 11 mars 2013 går 113 13 igång igen, då i skarp drift över hela landet.

Skriv gärna en kommentar →

Ny App från Apoteket håller koll på tillgång

Ny App från Apoteket håller koll på tillgång

Nu är det möjligt att ta reda på om läkemedel, både receptförskrivna och receptfria, finns på lager på ditt lokala Apotek via mobiltelefon. Du har även möjlighet att se om det finns utbytbara alternativ till läkemedlet och hitta till närmaste Apotekets apotek.

Apoteket vill med denna nya tjänst göra det möjligt för kunder att enkelt få information om var läkemedlen finns i lager och på så sätt underlätta i vardagen. Många använder i dag sin mobiltelefon för olika tjänster så detta är en naturlig lösning, säger Eva Fernvall som är kommunikationsdirektör på Apoteket.

Med din mobil surfar du till mobil.apoteket.se är det sedan är möjligt att snabbt få fram information om läkemedlet finns i lager och om det finns ett utbytbart alternativ. Den mobila tjänsten ger även information om var du hittar det närmaste Apoteket utifrån var du befinner dig.

Annan intressant information såsom aktuella öppettider visas också.  Lagersaldot uppdateras varje timme mellan klockan 06.00 och 18.00.

Dock så visas ej tillgängligheten för narkotikaklassade läkemedel.

Skriv gärna en kommentar →

Amerikanska FDA godkänner svenskt ADHD-test

Amerikanska FDA godkänner svenskt ADHD-test

FDA som är den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket har nu godkänt svenska Qbtechs neuropsykologiska test vid namn QbTest. Detta test används vid utredning av personer med funktionsnedsättningen ADHD.

Testat är datorbaserat och ger ett objektivt och tillförlitligt beslutsstöd för barn, ungdomar och vuxna som utreds och behandlas för ADHD. QbTest är utvecklat i Sverige och det första i sitt slag som godkänts av FDA uppger företaget Qbtech.

Drygt 90 000 patienter har gjort ett QbTest i Europa. Det krävs en noggrann utredning för att ställa en ADHD-diagnos och i dagsläget finns inget verktyg som ensamt ger en komplett bild. Med hjälp av en klinisk utvärdering och olika skattningsskalor, som fylls i av patient och närstående, samlas subjektiv information från olika källor. QbTest är ett objektivt komplement till denna process vilket möjliggör en snabbare diagnostik till högre kvalitet både under utredningsfasen och när patienten följs över tid.

Vi är jätteglada att QbTest blivit godkänt för den amerikanska marknaden. Det är ett kvitto på att vi arbetat rätt och det ger oss nya möjligheter att nå fler kunder intresserade av att utveckla och förbättra vården för patienter med ADHD, säger Carl Reuterskiöld som är VD.

Ökad kvalitet och bättre patientdialog

Studier har visat att QbTest, i tillägg till befintliga utvärderingsmetoder, ökar kvaliteten och förkortar processen vid ADHD-utredning och behandling. Testets rapporter är enkla att förstå vilket underlättar diskussion mellan patient och kliniker avseende deras symtom och behandlingsrespons.

Läs mer här: www.qbtech.se/qbtest

Skriv gärna en kommentar →

Varannan bantningsprodukt innehåller läkemedel

Varannan bantningsprodukt innehåller läkemedel

Bantningsprodukter marknadsförs ofta med beskrivningen om att de ska vara ”naturliga”. Dock så visar nya analyser från Läkemedelsverket att läkemedelssubstanser som inte står med på förpackningen förekommer vid 50% av testade produkter.

Myndigheten har analyserat 43 produkter genom ett samarbete med Tullverket. Av dem betraktades 21 som läkemedel då de innehöll substanserna sibutramin, orlistat, sildenafil, fluoxetin och/eller yohimbin. I 18 av 21 produkter var innehållet av läkemedelsubstans inte deklarerat på förpackningen och ingen av produkterna i samarbetsprojektet är godkända läkemedel.

Hela 19 av de analyserade produkterna innehöll sibutramin och tre av dem innehöll dubbelt så mycket sibutramin per doseringsenhet som de godkända läkemedlen gjorde vilket är skrämmande, säger Marie Kerttu, utredare Läkemedelsverket.

Sibutramin återfanns tidigare i godkända mediciner för behandling av fetma men drogs tillbaka 2010 eftersom det fanns risk för hjärtinfarkt och stroke. Substansen ansågs heller inte lämplig för patienter med psykisk sjukdom eftersom den påverkar signalsubstanser i hjärnan.

Vid misstanke om att man fått biverkningar bör man kontakta sjukvården samt skicka in en biverkningsrapport till Läkemedelsverket.

Skriv gärna en kommentar →