Apotek Hjärtat erbjuder nu fästingvaccination

Apotek Hjärtat erbjuder nu fästingvaccination

Hjärtat erbjuder fästingvaccination vid åtta apotek i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Tanken är att det ska vara enkelt att vaccinera sig så ingen tidsbokning behövs.  Vaccinationerna erbjuds i samarbete med Mittvaccin och utförs av lokala vaccinatörer.

Mitt i intensiva maj – lagom till skogsutflykter, friluftsdagar och grillkvällar på gröna gräsmattor  börjar fästingarna bita sig fast. Men i denna hektiska tid har många svårt att hinna med eller komma ihåg att ta sprutorna mot TBE.

Som en service till kunderna börjar Hjärtat nu erbjuda TBE-vaccination på apotek.

Den fästingtid nu kommer. Vi hoppas att fler väljer att ta sitt vaccin mot TBE nu när det även erbjuds på vissa av våra apotek, säger Annika Svedberg, chefsapotekare Apotek Hjärtat.

Skriv gärna en kommentar →

Ursprunget till cancer upptäckt

Ursprunget till cancer upptäckt

Ny forskning från Sverige visar på att ursprunget till varje cancer är en liten grupp stamceller som driver sjukdomsutvecklingen. Upptäckten får forskarna att hoppas på mer effektiva behandlingar.

Tidigare studier har antytt existensen av dessa celler, som kan liknas vid cancercellernas heliga Graal. Men hårda bevis har saknats.

I tidskriften Cancer Cell röjer nu forskare vid Karolinska institutet och Oxford University undan alla tvivel.

Vi visar att roten till varje cancer är en liten grupp celler som driver tillväxt och sjukdomsutveckling, på samma sätt som vanliga stamceller ger upphov till normal vävnad, säger Sten Eirik Jacobsen, professor vid MRC Weatherall Institute of Molecular Medicine i Oxford samt gästprofessor vid Karolinska institutet.

Poängen med upptäckten, säger han, är att behandlingar som riktar sig mot just dessa celler kommer att slå mot själva fundamentet för sjukdomen.

Genom att i flera år följa fyra patienter med MDS, en blodsjukdom som ofta utvecklas till blodcancer, kunde forskarna identifiera en liten grupp celler som visade sig vara cancerstamceller.

De här cellerna var ovanliga. De var de enda celler som kunde producera fler MDS-celler och de var ursprunget till alla DNA-förändringar som drev utvecklingen av sjukdomen, säger Petter Woll vid Oxford University.

Skriv gärna en kommentar →

Potensproblem? Stå upp för ditt sexliv!

Potensproblem? Stå upp för ditt sexliv!

Potensproblem är inte bara skadligt för relationen, det är också en tidig riskmarkör för hjärt- och kärlsjukdomar. Erektionen uppstår när blodkärlen fylls av blod. Svikten kan därför ses som ett tidigt bevis på hur blodkärlen mår.

 

Flera studier har visat att en stor del av de män som faktiskt söker läkarhjälp på grund av potensproblem har förhöjda blodfetter, en fjärdedel lider av diabetes och en fjärdedel av för högt blodtryck.

potensproblem

Närmare en halv miljon svenska män, eller var femte man, är drabbade av potensproblem. Trots det är det fortfarande ett tabubelagt ämne i samhället. Myterna kring potensproblem gör att många män undviker att söka hjälp trots att forskning visar att problemen kan vara en tidig indikator på annat som sker i kroppen, till exempel bero på hjärt- och kärlsjukdom, höga blodsockervärden, hormonbrist eller efter prostatacancer operation.

Livsstilsfaktorer så som stress, rökning och alkohol kan öka risken för erektionssvikt och utveckling av hjärt- kärlproblem.

Vi lever allt längre och är också sexuellt aktiva i en allt högre ålder. Potensproblem kan ha en stor inverkan på sexlivet och livskvaliteten, både för den som är drabbad och för parhälsan, säger Thomas Björk, överläkare Urologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus.

Att lida i det tysta är idag helt onödigt eftersom det finns både god kunskap om besvären och olika behandlingsmetoder som möjliggör det samliv man hade innan erektionsproblemen startade.

Lilla potensskolan

  • 40% av män över 40 år drabbas av erektionssvikt.
  • Över 80% av alla erektionsproblem har fysiska bakomliggande orsaker som i sin tur kan förstärkas på grund av oro, stress och prestationsångest. Endast 20 procent har psykologisk grund.
  • Bland de män som lider av fysiskt betingade erektionsproblem varierar de bakomliggande orsakerna, men konsekvensen blir nästan alltid densamma: minskat blodflöde i penis.
  • Män med potensproblem har större förekomst av godartad prostataförstoring samt traditionella riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom såsom högt blodtryck, höga blodfetter och buk-fetma.
  • 95% av alla potensproblem kan behandlas.
  • Sexualterapi eller parterapi kan användas för att behandla psykiska orsaker till potensproblemen.
  • Tabletter är den vanligaste behandlingen när problemen har fysiska eller medicinska orsaker.
  • Den vanligaste och mest använda behandlingen är läkemedel i tablettform, så kallade  PDE-5 hämmare. Det finns olika tabletter att välja mellan, t.ex. vid behov eller för daglig användning. De förbättrar blodtillförseln till penis, vilket underlättar erektion vid sexuell upphetsning.

Skriv gärna en kommentar →

Cialis kan ge prostataopererade potensen tillbaka

Cialis kan ge prostataopererade potensen tillbaka

viagra

Enligt en ny internationell studie visar att daglig dosering med läkemedlet Cialis (tadalafil) 5 mg kan hjälpa prostataopererade män att återfå potensen. Resultat från studien antyder att behandlingen även tycks minska risken för vävnadsförlust i penis, vilket annars kan uppkomma som följd av operation.

Vid daglig behandling med Cialis 5 mg var minskningen av penis signifikant mindre än för de som behandlades med Cialis vid behov eller placebo.

Över 9 000 män drabbas av prostatacancer årligen. Det gör sjukdomen till den vanligaste cancer-formen i Sverige och varje år genomförs cirka 3 000 operationer.2 Potensproblem är en vanlig biverkning som kan drabba så många som 80 procent av alla män som genomgår en operation för prostatacancer.

Studien, som nyligen publicerades i European Urology, syftade till att undersöka om patienter som tidigt behandlas med Cialis daglig dosering, eller Cialis vid behov, får bättre förutsättningar att få tillbaka sin erektionsförmåga efter nsRP (nervsparande radikal prostatektomi) – en vanligt förekommande operationsteknik inom prostatacancervården.

Operationen påverkar blodflödet i penis negativt och försämringen i kombination med skador som uppstår på nervtrådarna till penis svällkroppar medför att de allra flesta får problem med erektionsförmågan.

Studien visar att de patienter som drabbats av potensproblem efter operation och som fick behandling med Cialis daglig dosering upplevde större förbättring jämfört med de som fått placebo under behandlingstiden.

Det betyder att fler män ökar sin möjlighet att återfå erektionsförmågan och möjlighet att fullborda ett samlag om de aktivt behandlas med daglig dosering jämfört med om de inte har någon behandling, säger Jonas Lundmark, medicinsk rådgivare, Eli Lilly, och säger sedan:

För att minska risken för erektionsproblem i samband med prostataoperation är det alltså viktigt med tidigt insatt behandling.

 

Om studien REACTT

423 män med prostatacancer som genomgått en nsRP-operation, från 10 europeiska länder samt Kanada, deltog i studien. Studiens mål var att se om behandling med Cialis daglig dosering (5 mg) och Cialis vid behovs dosering (20 mg) hjälpte fler män att återfå erektionsförmågan.

Deltagarna delades in i tre grupper varav två grupper behandlades med Cialis (5 mg respektive 20 mg) och den tredje behandlades med placebo i 9 månader. Därefter fick samtliga deltagare 6 behandlingsfria veckor. Skillnaden mellan grupperna efter behandlingsuppehållet var inte signifikant. De vanligaste biverkningarna patienterna upplevde under behandlingen var huvudvärk.

Skriv gärna en kommentar →

Små barn kan behandlas mot sällsynt hjärntumör

Små barn kan behandlas mot sällsynt hjärntumör

VotubiaSmå barn som lider av den genetiska sjukdomen tuberös skleros complex drabbas ofta av en typ av hjärntumör, kallad SEGA. Men det enda läkemedlet som kan krympa tumören, och därmed minska risken för allvarliga neurologiska komplikationer, är idag inte godkänt för de allra minsta.

Nu kommer nya vetenskapliga rekommendationer om att också barn under tre år ska kunna behandlas med läkemedlet Votubia, en förändring som välkomnas av experter på området.

Tuberös skleros complex, TSC, är en ärftlig sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och andra organ i kroppen. I Sverige beräknas omkring 500 personer leva med en svår form av tuberös skleros complex som kan ge omfattande kroppsliga och mentala funktionsnedsättningar som epilepsi, utvecklingsstörning och ADHD.

Krymper tumör

SEGA (Subependymal Giant Cell Astrocytoma) är en hjärntumör som utvecklas hos mellan 5 och 20 procent av patienterna med tuberös skleros complex, främst barn och unga.

Tumören är i sig godartad, men kan genom sin storlek öka trycket inne i huvudet och orsaka neurologiska komplikationer. Om det så kallade intrakraniella trycket blir alltför högt kan operation bli nödvändig, men det finns fall där kirurgi inte är ett möjligt alternativ.

Nu rekommenderar CHMP, den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, att läkemedlet Votubia ska godkännas för behandling av SEGA även hos barn under tre års ålder.

SEGA hos riktigt små barn är ovanligt men kan vara allvarligt. Det behövs alternativ behandling i de fall där kirurgi inte är lämpligt, säger Maria Dahlin, överläkare och barnneurolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Fakta om tuberös skleros complex

Tuberös skleros complex är en medfödd genetisk sjukdom som leder till att ojämna förhårdnader bildas i hjärnbarken och omogna celler hamnar på fel plats under fosterutvecklingen.

Följden blir tumörliknande förändringar i olika organ i kroppen, framför allt i hjärna, njurar, hjärta, ögon, lungor och hud. Svårighetsgraden kan variera från lindriga symtom med bara små hudförändringar till svåra funktionsstörningar som epilepsi, utvecklingsstörning och ADHD.

Tuberös skleros complex kan inte botas och därför riktas behandlingen in på att lindra symtomen. Omkring 500 personer i Sverige beräknas ha en svår form av sjukdomen.

Skriv gärna en kommentar →

Antibiotikaförbrukningen minskar

Antibiotikaförbrukningen minskar

Smittskyddsinstitutet

Enligt en ny undersökning från myndigheten Smittskyddsinstitutet så minskar antibiotikaförbrukningen första gången sedan mätningar infördes 2010 i samtliga landsting. Men det är fortfarande stora skillnader mellan regionerna.

Den största minskningen står Uppsala och Jönköpings län för som båda har minskat förbrukningen med tolv procent, tätt följt av Västra Götalandsregionen elva procent, Stockholm tio procent och Västerbotten och Norrbotten på nio procent.

Detta sker nu när samtliga landsting arbetat för en ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer.

Antibiotika räddar liv. Därför måste vi värna om att rätt patienter får rätt antibiotika. Antibiotikaanvändning leder dock till utveckling av resistens. Därför är det nu positivt att samtliga landsting visar på en nedgång. säger Karin Tegmark Wisell, chef för enheten antibiotika och vårdhygien vid Smittskyddsinstitutet.

Stora regionala skillnader 

Variationen är stor mellan landstingen, från som minst 272 recept i Västerbotten per år, till som mest 382 recept i Region Skåne. Skillnaderna går inte att förklara med högre sjuklighet i de landsting som skriver ut mest antibiotika.

Samtliga tre storstadsregioner tillhör de områden där det skrivs ut mest antibiotika. Landstingen i Västerbotten, Jämtland och Dalarna skrev ut minst.

Barn och ungdomar står för största minskningen

Försäljningsminskningen ses i samtliga åldersgrupper i hela landet men störst minskning ses i åldersgrupperna 0-6år och 7-19 år där antibiotika mot luftvägsinfektioner står för största andelen.

Antibiotika hjälper inte vid virusinfektioner

Mycket antibiotika skrivs fortfarande ut till personer som drabbats av luftvägsinfektioner. En vanlig förkylning läker ut av sig själv, men det brukar ta 7–10 dagar.

Vanlig hosta tar ungefär arton dagar att läka ut och kräver oftast inget läkarbesök.

Källa: Smittskyddsinstitutet

Skriv gärna en kommentar →

Läkemedelsverket granskar kosttillskott för leder

Läkemedelsverket granskar kosttillskott för leder

Läkemedelsverket har genomfört en omfattande undersökning av 27 stycken olika kosttillskott för leder. Analysen visade på att inga substanser som normalt finns i värktabletter återfanns i dessa kosttillskott.

Vi har inte undersökt om produkterna har någon effekt eller om de innehåller vad som utlovas av innehållsdeklarationen, men vi hittar inget som tyder på att produkterna innehåller substanser som finns i värkläkemedel, säger Maria Gustafsson, utredare på Läkemedelsverket.

Myndigheten rekommenderar även att ej köpa denna typ av kosttillskott via Internet där det dåligt framgår vem som ligger bakom.

Problemet är dock större bland produkter för bantning och potens. Att använda sådana produkter innebär en stor risk eftersom effekter och biverkningar är okända. Produkterna kan också påverka effekten av läkemedel som tas samtidigt.

Skriv gärna en kommentar →

Föräldrar bör inte ge sina små barn febernedsättande läkemedel

Föräldrar bör inte ge sina små barn febernedsättande läkemedel

Enligt ett nytt preliminärt förslag från Smittskyddsinstitutet så bör ej föräldrar ge sina små barn febernedsättande läkemedel.

Det är till framförallt barn som är yngre än sex månader man ska undvika detta.

Febernedsättande medel kan göra att man missar viktiga symptom, och det hjälper inte heller mot feberkramper.

Synnevö Lindemalm, biträdande chef på Astrid Lindgrens barnsjukhus, intervjuades av Anna Hernek på P1-morgon.
Lyssna: ”En mängd symptom för att ställa rätt diagnos”

Skriv gärna en kommentar →

113 13 är nytt nationellt informationsnummer

113 13 är nytt nationellt informationsnummer

Sverige har ett nytt nationellt informationsnummer som är 113 13. Det är tilldelat av Post och Telestyrelsen och kommer att användas av myndigheter, kommuner och lansting för att informera om kriser eller andra allvarliga olyckor i samhället.

Mellan perioden 3 december till 17 december testas 113 13 i Helsingborg, Klippan, Örkelljunga, Höganäs, Båstad, Åstorp, Landskrona, Svalöv, Bjuv och Ängelholm. Under den perioden kan boende i dessa kommuner ringa 113 13 och ställa frågor eller lämna information om större olyckor och kriser som inträffar i nyss nämnda kommuner under den här perioden.

Testet avslutas klockan 22.00 den 17 december och efter det stängs tjänsten tillfälligt ned för en utvärdering av pilottestet.

Och den 11 mars 2013 går 113 13 igång igen, då i skarp drift över hela landet.

Skriv gärna en kommentar →

Ny App från Apoteket håller koll på tillgång

Ny App från Apoteket håller koll på tillgång

Nu är det möjligt att ta reda på om läkemedel, både receptförskrivna och receptfria, finns på lager på ditt lokala Apotek via mobiltelefon. Du har även möjlighet att se om det finns utbytbara alternativ till läkemedlet och hitta till närmaste Apotekets apotek.

Apoteket vill med denna nya tjänst göra det möjligt för kunder att enkelt få information om var läkemedlen finns i lager och på så sätt underlätta i vardagen. Många använder i dag sin mobiltelefon för olika tjänster så detta är en naturlig lösning, säger Eva Fernvall som är kommunikationsdirektör på Apoteket.

Med din mobil surfar du till mobil.apoteket.se är det sedan är möjligt att snabbt få fram information om läkemedlet finns i lager och om det finns ett utbytbart alternativ. Den mobila tjänsten ger även information om var du hittar det närmaste Apoteket utifrån var du befinner dig.

Annan intressant information såsom aktuella öppettider visas också.  Lagersaldot uppdateras varje timme mellan klockan 06.00 och 18.00.

Dock så visas ej tillgängligheten för narkotikaklassade läkemedel.

Skriv gärna en kommentar →