Äldre blir deprimerade av sina mediciner

Äldre blir deprimerade av sina mediciner

I ett stort EU-finansierat forskningsprojekt har forskare under femton års tid kartlagt hälsan hos våra äldsta medborgare, det vill säga svenskar över 85 år. Personerna som deltagit i studien har följts upp vart femte år och nu finns uppgifter om närmare 2 500 personer i databasen. Uppgifterna har använts i en lång rad studier.

Äldre man - Bild CC Flickr @jonrawlinson

Mediciner en bidragande orsak till depression

I en av studierna har det konstaterats att vanliga mediciner som ges till äldre, exempelvis och smärtstillande, kan orsaka depression hos de äldsta patienterna.

Även näringsbrist, sömnapné, kroniska urinvägsinfektioner och brist på exempelvis järn, folsyra och kan orsaka depressioner hos äldre. Demens leder ofta till depression, men även stroke, , rubbningar i ämnesomsättningen och livskriser av olika slag kan vara orsaker till depressioner hos äldre.

De äldres depressioner är ett försummat problem, men ändå visar studier att hela 30 procent av de personer som fyllt 85 år lider av depression. Bara omkring hälften har fått behandling för sin depression, men även bland de som fått mediciner kan fortfarande lida av depression. Ju äldre man är, desto sämre effekt har de antidepressiva medicinerna.

Äldres medicinering är en experimentverkstad

Enligt forskarna är det många äldre som blir deprimerade av sina mediciner. Ett stort problem är att få mediciner är ordentligt testade och utvärderade på äldre personer. Därför menar forskarna att medicinering av gamla människor är rena experimentverksamheten.

En del mediciner ger till exempel blodtrycksfall och yrsel som biverkningar och därför är den främsta orsaken till såväl fallolyckor som höftfrakturer bland äldre. Ett annat problem är att äldre människor sällan söker vård för depression.

Istället söker de för exempelvis värk, eller problem med magen. Och då får de utskrivet , eller . Mediciner som snarare kan förvärra deras problem än att hjälpa dem.

En kommentar till Äldre blir deprimerade av sina mediciner

  1. veronika skriver:

    Var finns länk till själva studien?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *