Amerikanska FDA godkänner svenskt ADHD-test

Amerikanska FDA godkänner svenskt ADHD-test

som är den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket har nu godkänt svenska Qbtechs neuropsykologiska test vid namn . Detta test används vid utredning av personer med funktionsnedsättningen ADHD.

Testat är datorbaserat och ger ett objektivt och tillförlitligt beslutsstöd för barn, ungdomar och vuxna som utreds och behandlas för ADHD. QbTest är utvecklat i Sverige och det första i sitt slag som godkänts av FDA uppger företaget .

Drygt 90 000 patienter har gjort ett QbTest i Europa. Det krävs en noggrann utredning för att ställa en och i dagsläget finns inget verktyg som ensamt ger en komplett bild. Med hjälp av en klinisk utvärdering och olika skattningsskalor, som fylls i av patient och närstående, samlas subjektiv information från olika källor. QbTest är ett objektivt komplement till denna process vilket möjliggör en snabbare diagnostik till högre kvalitet både under utredningsfasen och när patienten följs över tid.

Vi är jätteglada att QbTest blivit godkänt för den amerikanska marknaden. Det är ett kvitto på att vi arbetat rätt och det ger oss nya möjligheter att nå fler kunder intresserade av att utveckla och förbättra vården för patienter med ADHD, säger Carl Reuterskiöld som är VD.

Ökad kvalitet och bättre patientdialog

Studier har visat att QbTest, i tillägg till befintliga utvärderingsmetoder, ökar kvaliteten och förkortar processen vid och behandling. Testets rapporter är enkla att förstå vilket underlättar diskussion mellan patient och kliniker avseende deras symtom och behandlingsrespons.

Läs mer här: www.qbtech.se/qbtest

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *