Amfetamin kan leda till Parkinson sjukdom

Amfetamin kan leda till Parkinson sjukdom

Enligt en ny studie så kan den som tar få en ökad risk för att drabbas av Parkinsons sjukdom senare i livet.

Att barn i Sverige får amfetaminliknande mediciner mot är inte helt ovanligt och kan vara ett svårt beslut för många föräldrar att ta.

Det har även visat sig att barn och vuxna med ADHD har stor nytta av amfetamin, dock är det inte helt utrett vilka framtida effekter detta kan få.

Vid amerikanska neurologföreningens årsmöte i april så kommer det att presenteras just en sån studie under en längre tid. 66 000 människor i norra Kalifornien genomgick en undersökning på 60/70-talet där man frågade om de hade tagit amfetamin och bland dem som svarade ja hade 60 procent fler fått diagnosen Parkinsons sjukdom 20 år senare jämfört då med gruppen som ej intagit amfetamin.

Bo Bergman på Läkemedelsverket berättar att de kommer att följa upp studien och meddelar att föräldrar ej behöver vara oroliga om deras barn får amfetaminliknande läkemedel.

-Vad jag förstått av den här studien så är det en ganska måttlig ökad risk, om det nu överhuvudtaget är det. Man måste titta på det mer i detalj, säger Bo Bergman.

Videoklipp från SVT Rapport om detta:

En kommentar till Amfetamin kan leda till Parkinson sjukdom

  1. […] kan ha på lång sikt är ännu relativt oklart vilket vi rapporterat om tidigare då bl.a. Parkinsons sjukdom kan spåras till intag av […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *