Andelen unga som tar antidepressiva mediciner ökar

Andelen unga som tar antidepressiva mediciner ökar

Ungdomsstyrelsen har gjort en uppföljning av ungas livsvillkor, Ung idag 2012. Den visar att de flesta unga mår bra, men det finns också en hel del ungdomar som mår dåligt. Var tredje tjej mellan 16 och 24 år har uppgett att de regelbundet lider av ångest, ängslan eller oro. Bland killar är motsvarande siffra 13 procent.

Andelen unga som mår dåligt idag har inte minskat genom åren. Snarare är det så att andelen unga som tar har ökat. Tillsammans ger detta en olycksbådande bild av de ungas psykiska hälsa.

Antidepressiva mediciner allt vanligare bland unga

Samma undersökning visar att andelen unga som får antidepressiva mediciner har ökat stadigt sedan 2006. Av tjejerna i åldern 20 till 24 år var det 6,7 procent som åt antidepressiva läkemedel och av killarna var det 3,6 procent som fick antidepressiva mediciner på recept under 2011.

Vart fjärde dödsfall i åldrarna 15 till 19 år är orsakat av och i åldrarna 20 till 24 år är vart tredje dödsfall orsakat av . Det är vanligare med bland killar än tjejer.

Andelen ungdomar som varit placerade utanför hemmet ökar

Rapporten visar också att andelen ungdomar mellan 13 och 17 år som har varit placerade utanför hemmet har ökat konstant sedan 2005.

Under 2010 var det tre procent av ungdomarna som någon gång hade varit placerade enligt SoL () eller (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Det har varit lika många killar och tjejer som varit placerade utanför hemmet, men den ökning som sker nu sker främst bland killar.

Rapporten Ung idag görs varje år av och den innehåller 87 olika indikatorer som beskriver ungas levnadsvillkor. Totalt bidrar 17 olika svenska myndigheter med statistik till rapporten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *