Antibakteriella substanser klarlagd

Antibakteriella substanser klarlagd

Forskare vid har under lång tid arbetat med att identifiera nya . Nyligen publicerade en forskargrupp resultat i Journal of Biological Chemistry som klarlägger hur substanserna slår ut giftmaskineriet som använder för att .

Bild CC http://www.flickr.com/photos/worldworldworld/4095866396/

Bakterieinfektioner är i dagsläget ett stort hälsoproblem världen över och allt fler blir motståndskraftiga, resistenta, mot de läkemedel som används i dag. Forskare på Umeå Centre for vid Umeå universitetet arbetar intensivt med att studera hur mikroorganismer orsakar sjukdom och hur nya antibakteriella substanser kan utvecklas. Bakterier använder en mängd sofistikerade maskinerier, , för att kunna orsaka en infektion i en .

Mikael Elofsson är en av forskare som med sin forskargrupp identifierat en uppsättning substanser som slår ut ett speciellt virulenssystem som kallas typ . Bakterierna använder sekretionsmaskineriet till att injicera ett antal gifter, , in i värdorganismens celler. Bakterien undviker på så sätt första linjens försvar och kan etablera en infektion. Substanserna har visat sig fungera bra mot en rad bakterier som använder typ t.ex. , , ,  och vissa typer av . Resultaten ser lovande ut och kommer troligtvis leda till en helt ny typ av läkemedel.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *