Antibiotikaförbrukningen minskar

Antibiotikaförbrukningen minskar

Smittskyddsinstitutet

Enligt en ny undersökning från myndigheten Smittskyddsinstitutet så minskar antibiotikaförbrukningen första gången sedan mätningar infördes 2010 i samtliga landsting. Men det är fortfarande stora skillnader mellan regionerna.

Den största minskningen står Uppsala och Jönköpings län för som båda har minskat förbrukningen med tolv procent, tätt följt av Västra Götalandsregionen elva procent, Stockholm tio procent och Västerbotten och Norrbotten på nio procent.

Detta sker nu när samtliga landsting arbetat för en ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer.

räddar liv. Därför måste vi värna om att rätt patienter får rätt . Antibiotikaanvändning leder dock till utveckling av resistens. Därför är det nu positivt att samtliga landsting visar på en nedgång. säger Karin Tegmark Wisell, chef för enheten antibiotika och vårdhygien vid Smittskyddsinstitutet.

Stora regionala skillnader 

Variationen är stor mellan landstingen, från som minst 272 recept i Västerbotten per år, till som mest 382 recept i Region Skåne. Skillnaderna går inte att förklara med högre sjuklighet i de landsting som skriver ut mest antibiotika.

Samtliga tre storstadsregioner tillhör de områden där det skrivs ut mest antibiotika. Landstingen i Västerbotten, Jämtland och Dalarna skrev ut minst.

Barn och ungdomar står för största minskningen

Försäljningsminskningen ses i samtliga åldersgrupper i hela landet men störst minskning ses i åldersgrupperna 0-6år och 7-19 år där antibiotika mot luftvägsinfektioner står för största andelen.

Antibiotika hjälper inte vid

Mycket antibiotika skrivs fortfarande ut till personer som drabbats av luftvägsinfektioner. En vanlig förkylning läker ut av sig själv, men det brukar ta 7–10 dagar.

Vanlig hosta tar ungefär arton dagar att läka ut och kräver oftast inget läkarbesök.

Källa: Smittskyddsinstitutet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *