Åtta av tio flickor vaccinerar sig mot livmoderhalscancer

Åtta av tio flickor vaccinerar sig mot livmoderhalscancer

Smittskyddsinstitutet har gjort en enkätundersökning i 175 skolor från 85 kommuner. Därigenom kunde man konstatera att omkring åtta av tio flickor som blivit erbjudna vaccin mot har valt att ta vaccinet.

Minska förekomsten av

Syftet med att erbjuda -vaccination i ett nationellt program är att man vill minska förekomsten av livmoderhalscancer i Sverige. För att kunna uppnå detta mål och minska smittspridningen av -virus så krävs en hög vaccinationstäthet. Smittskyddsinstitutet är den myndighet som har i uppdrag att övervaka det svenska vaccinationsprogrammet och även hålla koll på vaccinationstätheten.

Därför har man genomfört en webbaserad enkätundersökning riktad till skolhälsovården i samtliga landsting och en första rapport från denna undersökning visar på en generellt hög vaccinationstäthet.

Hög vaccinationstäthet med fåtal undantag

Studien visar att 80 procent av de kommuner och enskilda skolor som hittills hunnit påbörja HPV-vaccinering har rapporterat in en vaccinationstäckning på mellan 80 och 100 procent. Det finns enstaka mindre kommuner och enskilda skolor som visar på en lägre vaccinationstäthet och dessa kommer att kontaktas av Smittskyddsinstitutet för vidare kartläggning och eventuellt stöd i form av utbildnings- och informationsinsatser.

Det finns också ett stort antal kommuner som ännu inte har påbörjat vaccinationerna och som kommer att genomföra dem först under höstterminen 2012. En slutrapport från webbenkäten kommer att presenteras under hösten.

Sverige står bra i jämförelse

I Norge och Danmark har man liknande vaccinationstäthet som i Sverige (70-90 procent), medan det i andra länder, som i Nederländerna är betydligt lägre (56 procent). Enligt Läkemedelsverket har man totalt i världen gett 90 miljoner doser av vaccinet till fler än 30 miljoner flickor och hittills har inga allvarligare biverkningar konstaterats.

Källa

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *