Barn får inte cancer av strålningen från mobiltelefoner

Barn får inte cancer av strålningen från mobiltelefoner

I en studie utförd av schweiziska Tropiska och Folkhälsoinstitutet i Schweiz och som presenterats i Journal of the National Institute kan man läsa att det idag inte finns några som helst tecken på att barns användning av mobiltelefoner skulle kunna öka risken för .

Det var , , som tidigare under året varnade för att det inte gick att bortse från att strålningen från mobiltelefoner skulle kunna vara cancerframkallande. Samtidigt förtydligade att mer forskning inom området skulle vara önskvärt innan man gick ut med rekommendationer.

Den studie som nu presenteras visar på att det inte finns något som pekar på att risken för cancer skulle öka genom långvarig användning av mobiltelefoner. Undersökningen varade under en 5 års period och omfattade totalt 1000 barn och ungdomar varav drygt 30 % var drabbade av hjärttumör och resterande var friska. Undersökning påvisade ingen förhöjd risk, varken för de som redan var drabbade av tumörer eller hos de som var friska.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *