Barn med hiv missas i sjukvården

Barn med hiv missas i sjukvården

anser att fler barn borde testas för . Att fler barn inte testas beror både på omedvetenhet och hos vårdpersonalen, anser  på för barn och unga med .

Omvänd rasism betyder att vi många gånger är rädda för att peka ut människor från andra länder som ”riskgrupper” för vissa sjukdomar att det kan göra att man låter bli att testa ett barn för hiv – trots att barnet är fött i ett högriskland.

Bild CC Flickr @alisharusher

På barnhiv-teamet vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, där Christina Ralsgård är verksamhetsansvarig, får mellan fem till tio nya patienter varje år. Det finns totalt 150 kända fall av barn med hiv i Sverige. Av dessa får omkring 80 vård i Huddinge utanför Stockholm och resten på andra sjukhus runt omkring i landet.
Inlägg sponsrat av Whistler

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *