Behandling av epilepsi

Behandling av epilepsi

publicerar idag nya rekommendation för behandling av . Det var 14 år sedan de tidigare rekommendationerna publicerades och behovet av nya är stort, bland annat eftersom många nya läkemedel tillkommit.

Cirka 0,6–0,7 procent av befolkningen, med en något mindre andel hos barn, har epilepsi. Det innebär att i Sverige finns cirka 60 000 personer med epilepsi, varav cirka 50 000 vuxna och 10 000 barn.

som är läkare på Läkmedelsverket säger:

Det är viktigt att behandlingen tar hänsyn till individens förutsättningar, både medicinska och sociala

En av rekommendationerna betonar vikten att inleda behandling med endast ett läkemedel, då de i majoriteten av alla behandlingar ger tillräcklig effekt. Vid behandling med fler läkemedel riskerar man och får svårare att härleda eventuella biverkningar.

Rekommendationerna innehåller också en del om behandling av epilepsi under .

Se de nya rekommendationerna här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *