Botox nu godkänt för behandling av kronisk migrän

Botox nu godkänt för behandling av kronisk migrän

Läkemedelsbolaget Allergan Norden AB meddelar nu om ett godkännande av en ny indikation för läkemedlet (). Läkemedelsverket i Sverige har godkänt Botox som förebyggande behandling av huvudvärk hos vuxna som lider av   och som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot .1 Botox är det enda godkända bortulinumtoxinet för förebyggande behandling av kronisk migrän i Sverige.

Bildkälla: Wikipedia

I Sverige lider cirka 200 000 personer av kronisk migrän. Undersökningar visar också på att patienter som lider av kronisk migrän har en tendens att oftare besöka akutmottagningar, distriktsläkare och andra specialistläkare än patienter med färre perioder av migrän. Fastän kronisk migrän skiljer sig från andra typer av migrän är det uppskattningsvis 80 % av alla patienter med kronisk migrän som aldrig fått någon diagnos. Tidigare har kronisk migrän behandlats med en kombination av receptfria och receptbelagda läkemedel, som , , och epilepsimediciner.

Fakta om kronisk huvudvärk:

Kronisk huvudvärk definieras som huvudvärk i minst 15 dagar per månad, varav minst åtta dagar med migrän.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *