Cancer ökar enligt ny undersökning från Socialstyrelsen

Cancer ökar enligt ny undersökning från Socialstyrelsen

meddelar att antalet rapporterade maligna cancerfall fortsätter att öka. Under 2010 rapporterades 55 342 fall – cirka 700 fler än föregående år. Det visar Socialstyrelsens årliga rapport med statistik om nya cancerfall som baseras på cancerregistret som myndigheten är ansvariga för.

Myndigheten anser att den ökning som syns i statistiken beror till stor del på att befolkningen blir allt äldre, men också på faktorer som screening och förbättrade diagnostiska metoder. Könsfördelningen är jämn bland cancerfallen, kvinnor drabbades i 48 procent av fallen under 2010 och män i 52 procent.

Bröstcancer är vanligast hos kvinnor, med 30 procent av de diagnostiserade fallen. Hos män är vanligast och svarar för 33 procent av fallen. Den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor är och övrig (utom ). Såväl som övrig hudcancer ökar årligen med drygt 3 procent i Sverige. Det är den högsta ökningstakten bland de vanligare cancerformerna.

har länge minskat bland män medan det stadigt ökat bland kvinnor. Förekomsten av är dock fortfarande högre hos män.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *