Cancerbesked ger ökad risk för hjärtinfarkt och självmord

Cancerbesked ger ökad risk för hjärtinfarkt och självmord

En ny studie från Karolinska Institutet visar att personer som har blivit diagnosticerade med har en kraftigt ökad risk för och även död i hjärt- och kärlsjukdomar direkt efter att de fått sitt sjukdomsbesked. Studiens resultat är nyligen publicerade i vetenskapstidskriften New England Journal of Medicine. I studien har en grupp forskare vid Karolinska Institutet, Örebro Universitet och Islands Universitet följt över sex miljoner svenskar, varav ungefär en halv miljon har drabbats av . Studien är baserad på de svenska sjukvårdsregistren och där inkluderas personer som drabbas av mellan 1991 och 2006.¨

Tidigare studier bekräftas

Tidigare studier har visat på att cancerpatienter inte sällan drabbas av som en följd av den traumatiska upplevelsen, samt att de också löper en ökad risk för både självmord och . Tidigare har man då trott att detta varit en konsekvens av den känslomässiga börda det inneburit att leva med en dödlig sjukdom, eller som ett resultat av den ofta påfrestande cancerbehandlingen. Men den nya studiens resultat visar alltså på att det kan vara själva cancerbeskedet som i sig medför den ökade risken att drabbas av hjärtkärlsjukdomar och självmord.

Tolv gånger högre risk för självmord

Cancerpatienterna i studien uppvisade en tolv gånger så hög risk för självmord under den första veckan efter diagnosen jämfört med personer som inte hade cancer. Likaså uppvisade cancerpatienterna en sex gånger högre risk att dö i hjärtkärlsjukdomar under den första veckan efter diagnosen. Risken för självmord och hjärtkärldöd sjönk sedan kraftigt under det första året. De nya resultaten kan förhoppningsvis leda till ett förbättrat omhändertagande av nydiagnosticerade cancerpatienter, vilket kan leda till mindre risk för självmord och stressrelaterad sjukdom och död i framtiden.

Källa:

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=sv&d=130&a=141541&newsdep=130

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *