Cancersjuka betalar hyra istället för medicin

Cancersjuka betalar hyra istället för medicin

Det visar sig att det blir vanligare och vanligare att väljer bort behandlingar och medicin och istället betalar hyran. är ordförande för berättar att de ser en ny trend där pengar som betalar ut går i större utsträckning till livets nödtorft.

Det är fruktansvärt att det har blivit så här. Jag tror inte gemene man vet hur det ser ut. Det är alldeles för tyst om det här. Människor har blivit rädda och kuvade. De vågar inte göra sin röst hörd. Så var det inte på 90-talet men samhället har förändrats snabbt, tycker Ywonne Jacobsson.

Källa: LoTidningen

2 kommentarer till Cancersjuka betalar hyra istället för medicin

 1. Jean skriver:

  Finns det inga läkare som har åsikter om detta? Läkare behöver träda fram och agera mer politiskt. Läkare har ett enormt förtroendekapital i samhället. När en sjuk berättar anses det bara vara ytterligare en ”fuskare” som vill ha ”bidrag”.

 2. Lars Haglund skriver:

  Det är en tröst att läkarkåren träder fram för att peka på de stora bristerna i den nya lagstiftningen och sättet att hantera svårt sjuka människor. Dock upplever jag en stor brist i det resonemang som nu lyfter fram många cancersjukas situation och utsatthet.

  Just cancersjukdomar är något gemene man kan ta till sig och som även lagstiftarna kunnat vika sig för. Speciellt då de är av svårare art. Dock uppstår ett stort problem i och med detta fokus. Som i andra samanhang där man för strålkastarljuset mot en specifik grupp, för man det samtidigt från övriga med samma problematik avseende hur de behandlas av ”samhället”. Det sker en omedveten diskriminering av de många, många människor som kommit att lida svårt av de nya reglerna och bristen på både hänsyn och kunskap. Skulle det genom läkarnas reaktion ske en förändring, likt den i december 2009, kommer den endast att omfatta just cancerläkarnas patienter samt dem med de allra svåraste problemen.

  Det vore naturligtvis önskvärt att läkare från alla områden instämde i en protest mot den inhumana politik som förs, istället för att som nu isolera problemet att handla om en specifik grupp av de många sjuka. Ska man strunta i de andra?
  Jag upplever att detta med att isolera företeelser till att beröra ”utvalda” grupper, är ett vanligt förekommande problem. Diskriminering är diskriminering, att inte kunna arbeta eller att ta skada av en påtvingad arbetslivsintroduktion efter att ha fråntagits sina försörjningsmöjligheer, är detsamma oavsett vilken sjukdom man lider av. På det här sättet rikskerar man snarast att ställa sjuka mot sjuka, vilket knappast är tanken bakom reaktionen.

  I ett sådant här ärende borde problemet belysas i ett betydligt bredare spektrum. Det handlar om hur man behandlar människor, inte vilka som blir illa behandlade. Det är inte de sjuka som är problemet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *