Cialis kan ge prostataopererade potensen tillbaka

Cialis kan ge prostataopererade potensen tillbaka

viagra

Enligt en ny internationell studie visar att daglig dosering med läkemedlet Cialis () 5 mg kan hjälpa prostataopererade män att återfå potensen. Resultat från studien antyder att behandlingen även tycks minska risken för vävnadsförlust i penis, vilket annars kan uppkomma som följd av operation.

Vid daglig behandling med 5 mg var minskningen av penis signifikant mindre än för de som behandlades med vid behov eller .

Över 9 000 män drabbas av prostatacancer årligen. Det gör sjukdomen till den vanligaste cancer-formen i Sverige och varje år genomförs cirka 3 000 operationer.2 Potensproblem är en vanlig biverkning som kan drabba så många som 80 procent av alla män som genomgår en operation för prostatacancer.

Studien, som nyligen publicerades i , syftade till att undersöka om patienter som tidigt behandlas med Cialis daglig dosering, eller Cialis vid behov, får bättre förutsättningar att få tillbaka sin efter () – en vanligt förekommande operationsteknik inom .

Operationen påverkar blodflödet i penis negativt och försämringen i kombination med skador som uppstår på nervtrådarna till penis svällkroppar medför att de allra flesta får problem med erektionsförmågan.

Studien visar att de patienter som drabbats av potensproblem efter operation och som fick behandling med Cialis daglig dosering upplevde större förbättring jämfört med de som fått placebo under behandlingstiden.

Det betyder att fler män ökar sin möjlighet att återfå erektionsförmågan och möjlighet att fullborda ett samlag om de aktivt behandlas med daglig dosering jämfört med om de inte har någon behandling, säger Jonas Lundmark, medicinsk rådgivare, , och säger sedan:

För att minska risken för erektionsproblem i samband med prostataoperation är det alltså viktigt med tidigt insatt behandling.

 

Om studien 

423 män med prostatacancer som genomgått en nsRP-operation, från 10 europeiska länder samt Kanada, deltog i studien. Studiens mål var att se om behandling med Cialis daglig dosering (5 mg) och Cialis vid behovs dosering (20 mg) hjälpte fler män att återfå erektionsförmågan.

Deltagarna delades in i tre grupper varav två grupper behandlades med Cialis (5 mg respektive 20 mg) och den tredje behandlades med placebo i 9 månader. Därefter fick samtliga deltagare 6 behandlingsfria veckor. Skillnaden mellan grupperna efter behandlingsuppehållet var inte signifikant. De vanligaste biverkningarna patienterna upplevde under behandlingen var huvudvärk.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *