De små medicinföretagen tar över marknaden

De små medicinföretagen tar över marknaden

Enligt Thomas Hedner, som är nybliven doktor i ekonomi samt professor i klinisk vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg, så var det väntat att skulle lägga ner sin forskning i Södertälje. Han har skrivit en avhandling om i stora läkemedelbolag och en av hans slutsatser var att små läkemedelsföretag kommer att få en allt större betydelse för medicinforskningen och för framtagandet av nya läkemedel.

Thomas Hedner menar att samma utveckling också har skett i andra branscher, som i skivindustrin och telekomindustrin och att detta är en utveckling som har pågått under ett par decennier. Vidare hävdar han att forskningen framöver kommer att göras i allt större utsträckning på små innovativa företag som kan göra snabba utvärderingar av tänkta och som sedan kan sälja halvfärdiga produkter till större bolag som kan ta hand om de resterande delarna av processen, som stora kliniska prövningar och slutförädling av medicinerna.

Thomas Hedner tror att de stora företagen kommer att jobba allt mer med storskalig produktion, marknadsföring, global distribution och organisation, medan de små företagen står för innovationen. Hedners forskning visar att ju fler företag som finns på marknaden, desto fler läkemedel kommer att komma ut på marknaden. Men det behövs ett nytt synsätt och fler entreprenörer för att de små bolagen ska lyckas.

Källa

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *