Diabetes hos möss stoppas med stamceller från människor

Diabetes hos möss stoppas med stamceller från människor

Forskare från University of British Columbia har framgångsrikt lyckats stoppa hos möss genom att använda sig av mänskliga stamceller. Nu tror man att man banat väg för ett genombrott i behandlingen av , en sjukdom som påverkar omkring 370 000 svenskar.

Unik studie genomförd

Forskarna har lyckats transplantera in mänskliga stamceller i mössen. De var därigenom de första forskare som både har lyckats bevara insulinproduktionen och faktiskt stoppa utvecklingen av diabetes typ 1 hos mössen. Studien är publicerad i tidskriften Diabetes.

Forskningsgruppen leds av Timothy Kieffer som är professor på Department of Cellular and Physiological Sciences på University of British Columbia i Canada och forskningsgruppen har jobbat tillsammans med forskare från det New Jersey-baserade företaget .

Behöver inte längre insulin

I studien kunde forskarna vänja de diabetesdrabbade mössen av från insulin bara fyra månader efter att de genomfört transplantationen med de mänskliga stamcellerna. I studien märkte de att mössen kunde upprätthålla hälsosamma trots att de matades med större mängder socker.

Forskare har alltså lyckats återskapa den korrekta blodsockerkurvan hos mössen, det vill säga att insulinvärdena regleras automatiskt beroende på blodsockerkoncentrationen.

Mer forskning behövs

Efter åtskilliga månader tog forskarna bort de transplanterade cellerna från mössen och då upptäckte de att cellerna hade alla markörer som normala insulinproducerande celler har.

Forskarna är väldigt entusiastiska över sina upptäckter, men poängterar att det krävs mer forskning innan de är redo att testa metoden på människor. Studien genomfördes på diabetesdrabbade möss som saknar ett fungerande immunförsvar, för annars skulle immunförsvaret ha stött ut de transplanterade cellerna. Nu måste forskarna hitta ett sätt så att skydda cellerna, så de kan transplanteras in även i individer som har ett fungerande immunförsvar.

Källa:

http://medicaldaily.com/news/20120628/10517/diabetes-stem-cell-mice-transplantation-pancreas-immune-system.htm

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *