Dyrt läkemedel ger stor kostnad vid sällsynta sjukdomar

Dyrt läkemedel ger stor kostnad vid sällsynta sjukdomar

Det finns idag c:a 8000 sällsynta sjukdomar som beräknas kunna drabba c:a 6 % av befolkningen någon gång under livet. Läkemedlen för dessa sällsynta sjukdomar faller inom kategorin , vilket innebär att läkemedelsföretagen utvecklar och tar fram läkemedel som endast kommer att säljas i en begränsad upplaga.

Priserna för dessa särläkemedel har nu skjutit i höjden, trots att EU år 2002 införde ekonomiska lättnader och gav bidrag till läkemedelsföretag som forskade kring och tog fram läkemedel för sällsynta sjukdomar. I detta beslut så ingår även att det företag som tar fram läkemedlet och får det godkänt även skulle få marknadsexklusivitet avseende detta läkemedel under 10 år, vilket nu har visat sig ha bieffekten att konkurrensen om det specifika läkemedlet helt är avsaknad och att priserna därför kan sättas orimligt högt.

Detta har tydligt visat sig bland den grupp på 60 personer som idag har , en ärftlig och obotlig sjukdom som ofta leder till att den sjuke avlider innan 12 års ålder. Denna grupp har tidigare haft sin livsviktiga medicin inom  men nu har , Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, beslutat att det läkemedel som dessa personer är beroende av inte längre ska ingå i högriskskyddet på grund av att kostnaden för läkemedlet är alldeles för hög. Den som slutligen drabbas av läkemedelsföretagets prissättning och TVL:s beslut är den som är sjuk och i stort behov av läkemedlet, och som nu får stå för hela kostnaden själv.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *