Dyrt med nya mediciner mot sällsynta sjukdomar

Dyrt med nya mediciner mot sällsynta sjukdomar

Kostnaden för sällsynta sjukdomar har mer än fördubblats de senaste fem åren visar en ny rapport från NEPI, Nätverk för läkemedelsepidemiologi.

Dessa särskilda läkemedel kan bli mycket dyrt för enskilda landsting. En behandling med kostar mellan 11 000 och drygt sju miljoner kronor per patient och år, visar rapporten.

Här kan du lyssna på ett radioinslag från SR:

Vad är ett särläkemedel?

Ett särläkemedel är avsett för diagnos, prevention eller behandling av ett livshotande, allvarligt funktionsnedsättande sjukdomstillstånd som förekommer hos högst 5/10 000 individer inom EU vid den tidpunkt då ansökan görs, eller ett allvarligt och kroniskt sjukdomstillstånd som förekommer inom EU men där det utan stimulansåtgärder är osannolikt att försäljningsintäkterna skulle generera tillräcklig återbäring för att motivera kostnaderna för de nödvändiga investeringarna i forskning.

Därutöver krävs det att ytterligare ett kriterium är uppfyllt, nämligen att det antingen saknas tillfredsställande – inom EU godkända – metoder för diagnos, förebyggande eller behandling av tillståndet ifråga eller om det finns godkända metoder – att det nya läkemedlet bedöms innebära en ”betydande fördel” för berörda patienter. Det som avses med ”betydande fördel” är antingen en kliniskt relevant fördel eller ett betydande bidrag till patientvården.

Inlägg sponsrat av bilprovning

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *