Eventuell brist på läkemedel

Eventuell brist på läkemedel

Efter inspektioner av de amerikanska myndigheterna FDA och hos ett Amerikanskt laboratorie så har tillverkningen avbrutits. Detta kan få konsekvenser då dessa läkemedel skeppas över hela världen.

Läkemedelsverket och den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA undersöker för tillfället vilka läkemedel som berörs och hur en eventuell brist kan undvikas på bästa sätt.

(BVL) i Ohio, USA är företaget som tillverkar läkemedel där man hittat grava brister i tillverkningen.

Här i Sverige så tillverkade BVL tillverkningssatser till Busilvex och Velcade som nu dragits in. Dessa indragningar ska inte påverka tillgången på dessa läkemedel då det finns tillverkningssatser från andra tillverkare att tillgå.

För cancerläkemedlet , som det varit brist på under en längre tid, finns det däremot ingen annan tillverkare än BVL.

Sjukvården har löpande informerats om situationen för Caelyx och kommer inom kort att få ytterligare information via brev. Bristsituationen  kan komma att bestå under hela 2012.

I dagsläget gäller följande rekommendation från Läkemedelsverket:

  • Patienter som redan behandlas med Caelyx bör prioriteras.
  • Nyinsättningar bör i möjligaste mån undvikas och andra alternativ övervägas
  • Läkemedel som innehåller icke-liposomala eller icke-pegylerade former av doxorubicin är inte bioekvivalenta med Caelyx och bör användas först efter en noggrann nytta/riskbedömning för varje enskild patient.
  • kan också övervägas som alternativ.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *