Färre strokefall och mer skattepengar vid byte till Pradaxa

Färre strokefall och mer skattepengar vid byte till Pradaxa

Mer än en miljard kronor skulle kunna sparas årligen ifall man skulle byta ut den blodförtunnande medicinen mot det nya alternativet Pradaxa. Den nya medicinen är visserligen dyrare, men antalet minskar istället, vilket både är positivt för individerna och för samhället.

I en ny studie från Linköpings universitet konstateras att samhället skulle kunna spara in mer än en miljard per år ifall man skulle börja använda det nya blodförtunnande läkemedlet för att förebygga och andra vid förmaksflimmer. I studien har forskarna utvärderat de hälsoekonomiska konsekvenserna av att införa medicinen Pradaxa.

Färre fall av stroke

Det konstateras att behandling med Pradaxa visserligen är betydligt dyrare per patient och år än behandling med Waran. Men trots detta menar forskarna att det skulle bli mer kostnadseffektivt att införa Pradaxa eftersom detta läkemedel påstås leda till färre fall av stroke, vilket i sin tur sparar in betydligt mer pengar än den ökade kostnaden för själva läkemedlet. Forskarna uppskattar att behandling med Pradaxa skulle förebygga minst ett fall av stroke per dag jämfört med behandling med Waran, och detta bara här i Sverige. Att få minskat antal strokefall i Sverige skulle förstås spara mycket lidande och många dödsfall, men också en hel del skattepengar.

Källa

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *