Fenantoin tas bort ur läkemedelsförmånen

Fenantoin tas bort ur läkemedelsförmånen

Enligt ett nytt beslut från () omfattas inte Fenantoin av läkemedelsförmånen efter det att tillverkaren, Meda, har begärt utträde från och med den 1 december 2010. Potentiella skillnader i biotillgänglighet mellan läkemedel med samma verksamma substans har lett till att man med hänsyn till risken för såväl anfallsgenombrott som koncentrationsberoende biverkningar har undantagit som ges på epilepsiindikation från regeln om . Detta gäller i synnerhet för patienter som är anfallsfria.

Enligt tillverkaren Medas hemsida:

Generaliserade toniska kloniska epileptiska anfall (grand mal) och partiella epileptiska anfall. är ej verksamt vid absensepilepsi (petit mal).

Källa: Stockholms Läns Landsting

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *