Fetmans gåta – En miljardmarknad

Fetmans gåta – En miljardmarknad

försöker hitta lösningen på fetmans gåta men floppar och fram växer en ny miljardmarknad. I väntan på att läkemedelsindustrin ska ta fram fetmans Losec är kirurgin på stark frammarsch, inte minst här hemma i Sverige som gått i bräschen för att visa att ingrepp som ”gastric bypass” fungerar.

Förra året genomfördes ca 7000 fetmaoperationer i Sverige, ca 5000 av dessa var finansierades via skattemedel. I Europa utfördes det 90.000 operationer under 2009, en marknad värd minst 6 miljarder kronor, och som växer med 20% årligen.

Gunnar Olsson, ansvarig för hjärta och kärl på AstraZeneca säger:

Vi tittar på vilka effekter kirurgiska ingrepp har på kroppens gener och hormoner och hoppas kunna härma det med ett läkemedel

Se även viktreducering

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *