Finsk rapport bekräftar samband mellan vaccination och narkolepsi

Finsk rapport bekräftar samband mellan vaccination och narkolepsi

En rykande färsk ny finsk slutrapport bekräftar samband mellan med och bland barn och ungdomar rapporterar .

Det var idag som den finska Socialstyrelsen THL informerade i ett pressmeddelande om att också slutrapporten från en finländsk registerstudie visar en ökad risk bland barn/ungdomar 4-19 år gamla som vaccinerats med Pandemrix att insjukna i narkolepsi jämfört med ovaccinerade. Risken befanns 13 gånger ökad, vilket skulle motsvara att 6 nya fall uppstått bland 100 000 vaccinerade barn och ungdomar. Resultaten är i överensstämmelse med den preliminära rapport som Finland presenterade i januari 2011.

De slutliga resultaten från Finland är i linje med resultaten från en svensk registerstudie som Läkemedelsverket rapporterade i mars 2011 och en landsomfattande svensk fallinventeringsstudie som presenterades i juni 2011. Risktalen var något lägre i de svenska studierna, 4-7 gånger ökad risk för barn/ungdomar som vaccinerats med Pandemrix, vilket motsvarar 3-4 nya fall av narkolepsi per 100 000 vaccinerade. En förklaring till skillnaden i riskens storlek kan vara olikheter i studiernas uppläggning.

De finska resultaten verifierar tidigare slutsatser av den finska Socialstyrelsen och Läkemedelsverket att vaccination med Pandemrix ökar risken för narkolepsi i dessa båda länder.

Andra uppgifter som även framkom var gällande mot i vaccinet och mot -viruset kan Läkemedelsverket i nuläget inte kommentera eftersom det vetenskapliga underlaget precis har presenterats.

Källa

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *