Förbättrad dosering av antibiotika

Förbättrad dosering av antibiotika

Det växande problemet med är ett stort hot mot den globala folkhälsan. I en ny avhandling har från utvecklat matematiska modeller som kan främja en effektivare utvecklingsprocess för läkemedel och som kan förbättra doseringsstrategierna för nya och redan tillgängliga .

Elisabet Nielsen säger:

– Mot alla antibiotika sker en resistensutveckling som till slut leder till att antibiotikat blir verkningslöst. Vi är därför i ett stort behov av nya antibiotika och av en ökad kunskap om hur vi ska dosera dessa substanser så optimalt som möjligt. Modellerna som utvecklades i avhandlingen kan främja en effektivare och mer lönsam läkemedelsutvecklingsprocess och har stor potential att åstadkomma förbättrade doseringsstrategier för såväl nya som redan tillgängliga antibiotika.

Titel: Pharmacometric Models for Antibacterial Agents to Improve Dosing Strategies

Avhandlingen kan hittas här: uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:396435

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *