Förebyggande av livmoderhalscancer med hjälp av självtest

Förebyggande av livmoderhalscancer med hjälp av självtest

En studie som publicerades i tidskriften Lancet visar på att genom att låta kvinnor själv testa sig hemma med ett så kan man tidigt förebygga uppkomsten av . Studien som omfattande 20 254 kvinnor mellan 25 och 65 år genomfördes i flera olika länder ute på landsbygden, både i U-länder och i I-länder, där det fanns begränsad tillgång till medicinsk vård.

I den omfattande studie som skett visar resultatet att man kunde upptäcka redan utvecklad livmoderhalscancer eller cellförändringar med risk för utvecklande av hos 117 kvinnor per 10 000 kvinnor. Skillnaden mellan kvinnor som testade sig själv hemma och de som inte testade sig själv hemma var ganska hög, bara hos 34 kvinnor per 10 000 kvinnor som inte testade sig själv hemma kunde man upptäcka förekomsten av vid traditionell vård.

Det finns både fördelar och nackdelar med dessa självtester, fördelen är att man på ett kostnadseffektivt sätt kan fånga upp och hjälpa fler kvinnor i riskzonen men nackdelen är att testerna även gav en del falska signaler då hanteringen av självtesterna löpte 3 gånger större risk att kontamineras.

Studien visar på en positiv hantering vid förebyggande av livmoderhalscancer men även att det krävs mer forskning kring hur dessa tester bäst ska kunna tillämpas.

Källa

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *