Forskning kring narkolepsi och vaccin samordnas

Forskning kring narkolepsi och vaccin samordnas

har tagit initiativ till ytterligare forskning kring sambanden mellan och vaccination med . Forskningsstudierna kommer att utföras såväl av externa forskare som av forskare i Läkemedelsverkets regi och Läkemedelsverket kommer att samordna all forskning. Syftet med forskningen är att bedöma säkerheten av pandemivaccinet och forskningen är tänkt att pågå under hela 2012. Läkemedelsverket kommer att samverka med forskare i Finland och man medverkar också aktivt i forskningsarbetet på EU-nivå. Här i Sverige är det framförallt forskare vid , och Läkemedelsverket som kommer att forska kring narkolepsi och .

Större risk för narkolepsi efter vaccinering?

I såväl Sverige som i Finland har man tidigare noterat en riskökning för narkolepsi efter vaccination efter Pandemrix och därför vill man kolla upp detta. Ett av Läkemedelsverkets nationella uppdrag är just också att följa upp vacciners effekt och säkerhet i klinisk användning. Ett antal studier har redan genomförts, men nu vill Läkemedelsverket alltså utföra ytterligare studier. Man vill öka förståelsen för de bakomliggande faktorerna till den ökade risken för narkolepsi som har noterats. Förutom vaccinering tror man att det finns andra faktorer som har samband med insjuknande i narkolepsi. Dit hör genetiska faktorer, men också , stress och infektioner. Narkolepsi är en neurologisk sjukdom där hjärnans reglering av sömn respektive vakenhet påverkas. Drabbade av sjukdomen får plötsliga sömnattacker flera gånger om dagen och upplever också ofta stor trötthet dagtid.

Källa:

http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2012/Lakemedelsverket-samordnar-forskning-kring-vaccinsakerhet-och-narkolepsi-/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *