Fortsatt utredning av PIP-implantaten

Fortsatt utredning av PIP-implantaten

För tillfället pågår en utredning där tillsammans med myndigheter från andra länder jobbar med att samla in information och utreda vilka risker som finns med -implantaten. Än så länge är Läkemedelsverkets bedömning att det inte är någon akut hälsofara för de som bär implantaten. Tidigare rekommendationer gäller tills vidare.

– Läkarkontakt bör erbjudas

Läkemedelsverket och rekommenderar att de kliniker som har satt in tillverkade av PIP, , bör erbjuda patienterna en läkarkontakt. Då kan patient och läkare diskutera lämpliga åtgärder i varje enskilt fall. För närvarande bedömer man dock att det kan vara större risker med att byta ut ett implantat än att behålla ett som inte orsakar något besvär. Vid misstanke om rupturer eller bristningar i ytterhöljet kan man göra ultraljud eller för att få ytterligare information för att därefter kunna fatta beslut om eventuellt byte av implantat.

– Kan vara vävnadsirriterande

Det var efter laboratorieanalyser som publicerats från Frankrike som man konstaterade att innehållet i PIP-implantaten kan vara vävnadsirriterade. Det finns en risk att implantatens hölje är tunnare än det bör vara och att risken för bristningar därför ökar. Därför har denna utredning nu påbörjats. Läkemedelsverket poängterar att det är viktigt att sjukvården anmäler eventuella tillbud eller negativa händelser när det gäller implantaten.

– Källa:

lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2012/Utredningen-av-PIP-implantaten-fortgar–tidigare-rekommendationer-galler-/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *