Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen

eller som de även går under är en självständig enhet inom Läkemedelsverket. GIC går att nå akut via och begär då att tala med Giftinformationscentralen. Vid mindre bråskande fall går det att nå den på 08-331231 eller via dess hemsida där mycket information kan hittas vid eventuella förgiftningar.

Giftinformationscentralens hemsida så finnes det bilder på bär, listor på kemikalier samt växter och mycket annat. För sjukvården så finnes även .se där mer detaljerad information kan hittas gratis:

GIFTINFORMATIONSCENTRALENS DATABAS FÖR LÄKARE (”Giftinfo”)

Giftinformationscentralen (GIC) tillhandahåller med databasen www.giftinfo.se en web-baserad informationskälla, där symtom och behandling vid ett urval av akuta förgiftningar beskrivs. Dokumenten har utformats för att användas av läkare och utgör ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *