Googles algoritm kan bidra till att prognostisera cancer

Googles algoritm kan bidra till att prognostisera cancer

Forskare hävdar att den algoritm som använder för att rangordna sökresultat nu kan användas för att . Man kan nämligen därigenom se vilka molekyler som bäst återspeglar den risk som patienten möter. Genom att se hur proteinerna är sammankopplade i ett slags molekylärt Facebook så kan sökmotorsalgoritmer också vara till hjälp när man försöker utveckla nya .

Google - Bild CC Flickr @warrantedarrest

Varför uppfinna hjulet på nytt?

Forskare världen över har länge analyserat beteendet på tusentals olika proteiner i syfte att ta reda på hur man kan hitta cancer och ta reda på hur en tumör utvecklas. Forskargruppen vid försökte först skapa sina egna algoritmer för sina tester på proteinerna, men insåg snart att det som de behövde redan existerade i form av Googles algoritm. Forskarnas arbete är publicerat i majnumret av tidskriften .

PageRank utvecklar till

Den algoritm som Google använder för att rangordna vilka sökresultat som ska hamna överst i träffresultaten, PageRank, ordnar träffarna baserat på hur webbsidor är anslutna till dem via hyperlänkar. Forskargruppen har nu modifierat PageRank för att utveckla NetRank, ett redskap för att skanna hur gener och proteiner i en cell är nära ihopkopplade genom ett nätverk av interaktioner med deras grannar, så kallade ”vänner” om man ska använda terminologin från .

Mer korrekt än kliniska parametrar

Forskarna har använt NetRank på omkring 20 000 proteiner för att se vilken av dessa som är den bästa indikatorn för patientens överlevnad. Hittills har de funnit sju proteiner som kan hjälpa till att bedöma hur aggressiv en patients tumör är och guida läkarna att bestämma ifall prognosen kan vara värt att försöka behandla via eller inte. Det visade sig att testet hade rätt i två tredjedelar av fallen. Testet gav mellan 6-9 procent mer korrekt prognos jämfört med de prognoser som är ställda med hjälp av konventionella kliniska parametrar.

Detta inlägg sponsrades av guldpris.

 

Källa

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *