Internetberoende kan ge förändringar i hjärnan

Internetberoende kan ge förändringar i hjärnan

En mindre kinesisk studie visar att kan påverka hjärnan. Studien är publicerad på sajten Plos One, vilket är en hemsida där olika forskare kan läsa och kommentera varandras .

Förändringar i hjärnan hos de nätberoende

I studien deltog 18 internetberoende personer. Försökspersonerna ägnade i genomsnitt tio timmar per dag till att surfa på nätet. Resultatet från studien visade att de personer som blivit beroende av att vara uppkopplade på internet under en lång tid fick förändringar på hjärnan. Bland annat så visade det sig att massan grå substans minskade.

Internetberoende är ett växande problem

Forskargruppen hävdar att internetberoende är ett problem som blir allt större. De hänvisar exempelvis till en annan kinesisk studie där man sett att 14 procent av de kinesiska ungdomarna kan diagnosticeras som nätberoende. I omfattar detta omkring 24 miljoner ungdomar. Om man är internetberoende medför det ofta problem i det dagliga livet.

Många nätberoende uppvisar exempelvis sämre studieresultat och minskad arbetsförmåga. Det är också vanligt att internetberoende mår sämre rent psykiskt jämfört med de som inte är beroende av Internet. I tidigare studier har man också sett att förmågan att välja bort irrelevant information när det gäller att fatta olika typer av beslut var sämre hos internetberoende än hos en kontrollgrupp. Än så länge finns det ingen standardiserad behandling för nätberoende personer, men mer kunskap om internetberoende öppnar förstås för utvecklingen av behandlingar i framtiden.

Källa:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/natberoende-kan-paverka-hjarnan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *