Journalsystemet Take Care kritiseras av Datainspektionen

Journalsystemet Take Care kritiseras av Datainspektionen

Datainspektionen har granskat journalsystemet och hur Karolinska Institutet använder journalsystemet vid så kallad sammanhållen journalföring, vilket betyder att sjukhuset låter andra vårdgivare ta del av journaluppgifter. Granskningen har lett till att har identifierat en rad olika brister i journalsystemet och nu riktar därför kritik mot .

Framförallt kritiserar Datainspektionen systemet för att journalsystemet låter allt för mycket patientinformation lämnas ut, vilket strider mot reglerna i . I vanliga fall ska ett indikera att det finns journaluppgifter om vederbörande patient även hos andra vårdgivare, men hos Take Care kan man direkt se vilka vårdgivare som har uppgifter om patienten, och inte nog med det, uppgifterna visas också direkt utan att man har fått patientens medgivande att få ta del av dessa kompletterande uppgifter.

En annan sak som Datainspektionen riktar sin kritik mot är det sätt varpå patienten ges möjlighet att samtycka till att journaluppgifterna lämnas ut. Om patienten ger sitt samtycke så blir alla uppgifter hos samtliga vårdgivare tillgängliga att ta del av, oavsett om uppgifterna är relevanta för den aktuella vårdprocessen eller inte. Patienten måste själv aktivt välja att spärra viss information som han eller hon inte vill att andra vårdgivare ska ta del av.

Datainspektionen menar nu att journalsystemet Take Care inte följer reglerna i patientdatalagen och därför förelägger man nu Karolinska Institutet att innan den sista april komma in med en skriftlig plan för hur bristerna i journalsystemet ska åtgärdas.

Källa: Datainspektionen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *