Kan giftermål mellan olika typer av personer utveckla autism?

Kan giftermål mellan olika typer av personer utveckla autism?

Det är i en artikel i tidningen Time där artikelförfattaren Judith Warner utvecklar en teori kring varför är på uppgång och där funderar hon över om det kan bero på att personer med träffas och gifter sig och att deras barn har lättare att få Aspergers.

Teorin är inte ny utan den presenterades först på 1990 talet av , som är ledande inom forskning kring . Han utgick från personer som hade och försökte överföra deras egenskaper till en profil som sedan kunde användas för att se vilka vanliga personer som fanns i farozonen. Han kom fram till att dessa egenskaper var mycket vanlig hos personer som var duktiga på matematik, naturkunskap och hade tekniska färdigheter. Den gruppen människor gick ofta att hitta inom IT-sektorn.

Därför genomförde Simon Baron-Cohen en undersökning i det holländska IT-centret och upptäckte att personer som föddes i det högteknologiska området löpte 2-4 gånger högre risk att drabbas av autism än barn som föddes i mindre teknologiska områden.

Slutsatsen blev att personer som har en gemensam och som gifte sig med varandra var mer utsatta att få barn med drag av autism än andra.

Dock varnar Simon Baron-Cohen själv att hans undersökningar inte är annat än spekulationer och att resultaten enbart är preliminära och inte är att anse som fakta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *