Kontrollköp av läkemedel kan komma att tillåtas

Kontrollköp av läkemedel kan komma att tillåtas

Nästa år kan det bli en lagändring som tillåter tillsynsmyndigheten att låta ungdomar provköpa för att se om 18-årsgränsen upprätthålls. En av tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter är att se till att åldersgränserna upprätthålls när det gäller inköp av läkemedel, alkohol och . För att tillsynsmyndigheten ska kunna fullgöra detta arbete krävs ett verktyg för att se att åldersgränserna efterlevs. Därför vill man kunna skicka ut unga personer för att provköpa , tobak och .

På detta sätt kan man se ifall handeln kontrollerar legitimation på köparen och nekar köp ifall personen är under 18 år. Tidigare har inte detta varit möjligt för tillsynsmyndigheten eftersom det inte funnits utrymme i lagen för sådana provköp.

Nytt lagförslag när det gäller provköp

En har genomförts och överlämnats till . I utredningen föreslås lagändringar som gör dessa provköp lagliga. Provköparen måste dock ha fyllt 18 år och handlaren bör underrättas om köpet snarast efter provköpstillfället. Arbetsgruppen föreslår till en början att lagförslaget ska gälla för kontrollköp av receptfria läkemedel hos detaljhandeln, men än så länge tycker man inte att det finns tillräckligt starka skäl för att införa kontrollköp vid servering av alkohol.

I utredningen föreslår också arbetsgruppen att provköp istället bör kallas för kontrollköp, eftersom det är ett tydligare begrepp. Arbetsgruppens förslag kommer nu att skickas på remiss och tanken är att lagförslaget ska antas och börja gälla från och med den 1 juli 2013.

Källor:

http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=17877

http://www.regeringen.se/sb/d/15506/a/190034

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *