Kosmetika och plaster kan leda till diabetes

Kosmetika och plaster kan leda till diabetes

Forskare har nu hittat att det finns ett samband mellan en typ av som används i bland annat och plaster och risk att få bland äldre. Individer med förhöjda ftalatnivåer hade en ungefär dubbelt så hög risk att ha som de med lägre nivåer. Denna slutsats drar forskare vid i en ny studie som publiceras i tidskriften .

Diabetes - Bild CC Flickr @jill_a_brown

Även om våra resultat måste bekräftas i fler studier ger de stöd för hypotesen att vissa miljökemikalier kan bidra till uppkomsten av diabetes, säger , docent i på enheten för arbets- och vid Uppsala universitet.

Faktaruta om ftalater:
Mono-metyl ftalat (MMP), Mono-etyl ftalat (MEP) och mono-isobutyl ftalat (MiBP) är alla tre nedbrytningsprodukter av kemikalierna dimetylftalat (DMP), Dietyl Ftalat (DEP) respektive Di-isobutyl Ftalat (DiBP) och använd bland annat som bärare av i kosmetika, egenvårdsprodukter, doftblock och doftljus. DMP används även i bläck och som mjukgörare i cellulosaplast.

Källa: Uppsala Universitet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *