Kroppens egna cannabis – på gott och ont Kroppens egna cannabis – på gott och ont Kroppens egna cannabis – på gott och ont Kroppens egna cannabis – på gott och ont Kroppens egna cannabis – på gott och ont

Kroppens egna cannabis – på gott och ont Kroppens egna cannabis – på gott och ont Kroppens egna cannabis – på gott och ont Kroppens egna cannabis – på gott och ont Kroppens egna cannabis – på gott och ont

En avhandling från visar att cannabisliknande substanser som produceras av kroppen både har terapeutiska och skadliga egenskaper förutom deras omtalade ruseffekter. Forskaren Sofia Gustafsson har undersökt kroppens egna och funnit att de skulle kunna användas vid .

- Bild CC Flickr @ukhomeoffice

och missbruk av preparat som innehåller syntetiska cannabisliknande substanser ökar i hela Europa. Trots detta så godkänns numera också cannabisbaserade läkemedel för vissa medicinska ändamål. Exempelvis så har ett medel för symptomlindring vid MS nyligen godkänts här i Sverige. Därför pågår en intensiv forskning om hur substanser som påverkar kroppens egna cannabinoider kan användas i medicinskt syfte.

Sofia Gustafsson har studerat både nervsystemets och tumörcellers påverkan av cannabinoider. Syftet är att ta reda på hur cannabinoiderna kan användas för att exempelvis minska smärta och bromsa tumörers tillväxt. Hennes studier har visat att cannabinoider kan vara celltoxiska för såväl cancerceller som nervceller och att de kan minska embryonal överlevnad. Studiens resultat är viktiga för att kunna utveckla cannabinodsystemet som målsystem vid cancerbehandling, men också för att skapa förståelse för hur nya kan påverka kroppen.

Kroppens egna cannabinoider, som också kallas för endocannabinoider, är inblandade ibland annat det , immunsystemet, motorisk rörelse, belöningseffekterna, inlärnings- och minnesprocesserna. Även de syntetiskt framställda cannabinoiderna och cannabinoider från växtriket påverkar dessa kroppsfunktioner. Cannabinoider har också visat sig kunna påverka cellers livsöde. Vissa av hjärnans celler skyddas av cannabinoider, medan andra celler stimuleras att genomgå kontrollerad av cannabinoider.

 Källa

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *