Läkemedel med pioglitazon stoppas i Frankrike

Läkemedel med pioglitazon stoppas i Frankrike

Efter att forskare bakom en fransk studie kommit fram till att ämnet kan ge ökad risk för i urinblåsan har franska myndigheter valt att stoppa pioglitazon på den franska marknaden tills dess att den europeiska läkemedelsmyndigheten har slutfört den utredning som idag pågår kring ämnet.

Ämnet pioglitazon finns i läkemedel som bland annat ges till patienter med diagnosen . Läkemedlen Actos, Tandemact, Glubrava, Competact och Glustin är några läkemedel som innehåller ämnet pioglitazon.

Det svenska deltar i den pågående utredningen men har idag inga planer på att stoppa pioglitazon på den svenska marknaden. I stället rekommenderar man att de patienter som idag intar läkemedel som innehåller pioglitazon att inte avbryta sin pågående behandling utan fortsätta som vanligt i väntan på att den utredning som den europeiska läkemedelsmyndigheten utför ska bli färdig, vilket beräknas ske inom någon månad.

Källa: LMV

 

En kommentar till Läkemedel med pioglitazon stoppas i Frankrike

  1. […] rapporterade även för några veckor sedan att alla läkemedel med pioglitazon stoppas i Frankrike. Resultat från nyligen tillgängliga epidemiologiska studier har påvisat en liten ökad risk för […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *