Läkemedelskemikalier kan orsaka skador på vår miljö

Läkemedelskemikalier kan orsaka skador på vår miljö

Många av våra mediciner innehåller farliga kemikalier som kan orsaka skador på vattnet och miljön. Men trots detta så vägs inte miljöriskerna in när nya läkemedel godkänns för att tas in på marknaden. Nu har EU-kommissionen lagt fram ett lagförslag om kemikalier i vattenmiljöer, men lagförslaget omfattar enbart ett fåtal ämnen.

Forskning har visat att mediciner, som och , orsakar skador på miljön. Redan vid produktionen sprids svåra föroreningar och sedan vid användningen går de farliga kemikalierna ut i vattnet via reningsverken, vilket sker med onödiga risker för såväl vattenlivet som dricksvattnet. Det finns för närvarande inga egentliga miljökrav för läkemedel som ska användas för humant bruk. När ett nytt läkemedel ska ut på marknaden får det inte nekas ens om det visar sig att bedömningen av miljörisk och/eller hälsonytta skulle falla ut negativt. För de läkemedel som redan funnits länge på marknaden saknas till och med basala miljöriskbedömningar. Det finns endast data om miljöeffekter för omkring en procent av de aktiva substanserna på den svenska marknaden.

EU-kommissionens lagförslag omfattar 15 ämnen ur en lista på totalt 2000 olika typer av substanser, varav bara tre stycken är läkemedel. Lagstiftningen tar inte heller hänsyn till den så kallade cocktaileffekten som uppstår vid blandning av flera kemikalier. vill nu att regelverket ska skärpas och menar att den svenska som för tillfället diskuterar problem med giftiga läkemedel, ska lägga ett kompletterande förslag till EU-kommissionen som möjliggör en god tillgång på läkemedel, men som också ställer miljökrav på de substanser som används.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *