Läkemedelsverket ändrar sin rekommendation gällande behandling av hepatit C

Läkemedelsverket ändrar sin rekommendation gällande behandling av hepatit C

Sedan 2008 då  och (RAV) tog fram den senaste uppdateringen av rekommendation gällande farmakologisk behandling av -virus ()-infektion har två två direktverkande antivirala läkemedel mot , och , tillkommit. Dessa för behandling av infektion med .

Denna nya behandling av de två proteashämmarna boceprevir och telaprevir ges som trippelterapi i kombination med () och ribavirin. Alla de övriga genotyper (2 till 6) behandlas precis som tidigare med en kombination av och pegIFN. Denna behandlingen är lång och medför i många fall avsevärda biverkningar.

Uppskattningsvis så är 2 % av jordens befolkning, eller 170 miljoner människor, smittade av HCV. Och i Sverige är motsvarande siffra mindre än 0,5 %, vilket är ungefär 40 000 människor.

Källa: Läkemedelsverket 1,2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *