Läkemedelsverket genomför fördjupad studie av Pandemrix

Läkemedelsverket genomför fördjupad studie av Pandemrix

avser att genomföra en fördjupad för att följa upp viktiga säkerhetsaspekter kring vaccinet .

Det är under nästa år som myndigheten i samarbete med kommer att genomföra en utökad registeruppföljning – med liknande upplägg som studien i  – i sju landsting/vårdregioner i Sverige. Denna nya studie kommer att möjliggöra en jämförelse mellan  uppskattningsvis 3-4 miljoner vaccinerade individer och 2-3 miljoner ovaccinerade vad gäller risken för neurologiska och autoimmuna sjukdomstillstånd.

Denna registerstudie ger Läkemedelsverket möjlighet att med ett ännu bättre underlag bekräfta den säkerhetsbild vad gäller dessa allvarliga sjukdomar (undantaget ), grundat på en större studiepopulation och en längre uppföljningstid.

Källa

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *