Läkemedelsverket granskar de som säljer receptfria läkemedel

Läkemedelsverket granskar de som säljer receptfria läkemedel

granskade under året ett antal ställen där säljs. Detta var den första tillsynen som genomfördes med fokus på exponering, förvaring och skyltning. Enbart ett fåtal försäljningsställen klarade sig utan anmärkning.

Läkemedelsverket inspekterade under maj månad tillsammans med  inspektörer från kommunen i Luleå, Avesta, Fagersta, Norberg, Sigtuna och Jönköpings kommuner. Totalt granskades 32 försäljningsställen, till exempel livsmedelsbutiker, varuhus, bensinstationer, , och .

Försäljning av receptfria läkemedel är regleras genom lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel samt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Resultatet av granskningen kan sammanfattas till följande:

  • 19 försäljningsställen förvarades inte läkemedlen åtskilt från andra produkter och hos lika många saknades en tydlig och klart synbar skylt om försäljningsförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel.
  • Hos 17 försäljningsställen exponerades inte läkemedlen så att det tydligt framgick att produkterna var läkemedel.
  • Tolv försäljningsställen saknade en tydlig och klart synbar skylt om förbudet att sälja läkemedel till den som inte fyllt 18 år.
  • Hos sex försäljningsställen förvarades inte läkemedlen under direkt uppsikt trots att de var gripbara för kund.

Anmärkningsvärt var att fem försäljningsställen tillhandahöll läkemedel med passerat utgångsdatum.

Rapporten i sin helhet kan du läsa här:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *