Läkemedelsverket rekommendationer gällande Subutex

Läkemedelsverket rekommendationer gällande Subutex

Läkemedel rekommenderar andra godkända läkemedel som innehåller samma aktiva substans som . Myndigheten rekommenderar i första hand kombinationspreparat som innehåller och naloxon används vid läkemedelsassisterad behandling av .

Företaget har begärt att få avregistrera Subutex (buprenorfin) som är godkänt för substitutionsbehandling vid opioidberoende i samband med medicinsk, social och . Det finns i dag ett flertal godkända alternativ med samma aktiva substans (buprenorfin) – så kallade generiska läkemedel – på marknaden efter avregistreringen av Subutex.

Efter rapporter om missbruk av buprenorfin har Läkemedelsverket efter hörande av experter utarbetat rekommendationer 2008 och 2010 där kombinationspreparat som innehåller buprenorfin och naloxon (Suboxone) utgör förstahandsval vid läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende, förutom under graviditet där buprenorfin rekommenderas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *