Läkemedelsverket varnar för självtester

Läkemedelsverket varnar för självtester

Läkemedelsverket går nu ut och varnar för att självtester inte är avsedda att fungera som alternativ till att uppsöka sjukvården. Man anser dock att de skulle fungera som komplement till de analyser och bedömningar som utförs inom hälso- och sjukvård.

Självtester som används för att i hemmiljö testa sig för en sjukdom är och regleras av svensk lagstiftning som grundas på gällande EU-direktiv. I likhet med andra måste självtester vara CE-märkta och fungera så som tillverkaren angivit.

När det gäller självtester ska användaren kunna hantera dessa utan att ha några särskilda förkunskaper och enkelt kunna tolka provsvaret själv. Självtester är inte avsedda att fungera som alternativ till att uppsöka sjukvården. Däremot skulle testerna kunna fungera som komplement till de analyser och bedömningar som kan göras inom hälso- och sjukvård. Diagnos kan endast ställas genom kontakt med sjukvården.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *