Läkemedlet Champix ger kraftig förhöjd risk för hjärtinfarkt

Läkemedlet Champix ger kraftig förhöjd risk för hjärtinfarkt

Det mycket populära läkemedlet , som är ett receptbelagt läkemedel som används av personer som vill sluta röka, har visat sig ge kraftigt förhöjd risk för .

Det är en amerikansk studie som genomförts där drygt 8000 friska personer deltog. Studien visar att personer i den grupp som åt läkemedlet champix ökade risken för hjärtinfarkt eller andra svåra hjärtproblem med hela 72 % jämfört med den grupp som inte åt läkemedlet.

Läkemedlet champix innehåller ämnet vareniklin, som har en likartad kemisk struktur som ämnet . Ämnet binder upp samma i kroppen som nikotinet och ska på så sätt minska röksuget hos patienten.

Dock vill forskarna påpeka att riskerna inte är nya, det har tidigare spekulerats kring riskerna, men nu finns det studier där fakta talar för att tidigare spekulationer har visat sig vara korrekta. Tidigare har även depressioner som lett till eller kunnat noteras bland användarna av läkemedlet.

, en av forskarna bakom studien, säger att alla allvarliga biverkningar som läkemedlet kan ge överskuggar den positiva effekt som läkemedlet ger. Trots detta väljer att avvakta med att ta ställning till hur man ska hantera läkemedlet champix tills dess att har granskat den nya studien och eventuellt lämnar nya direktiv.

Källa: SVT

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *