Läkemedlet Waran första val – trots nya läkemedel på marknaden

Läkemedlet Waran första val – trots nya läkemedel på marknaden

rekommenderar inte att man ersätter läkemedlet med nya läkemedel. Waran är ett läkemedel som används vid vård av och och anses fortfarande vara den bästa rekommendationen, trots att det finns nya läkemedel som kan vara bättre anpassade för vissa patienter.

Detta har fastslagits i en utredning som genomförts på uppdrag av Socialstyrelsen. Utredningsgruppen redovisar bland annat att de nya läkemedel som kommit ut på marknaden inte är tillräckligt väl utprovade ännu vilket kan leda till större risker för patienterna, vilket påverkar kostnaden för sjukvården. Ett annat argument är att de nya läkemedlen är dyrare än Waran och ska enligt Socialstyrelsen kunna öka kostnaderna för vården med mellan 290 till 351 miljoner kronor per år.

Man har nu begärt in yttranden på den utredning som har genomförts och först till hösten kommer man besluta om vilka läkemedel som kommer att rekommenderas vid vård av och stroke.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *