LifeGene är olagligt och måste upphöra säger Datainspektionen

LifeGene är olagligt och måste upphöra säger Datainspektionen

meddelade att forskningsprojektet , som ska samla in en mängd känsliga personuppgifter om en halv miljon svenskar, följer inte reglerna i och måste därför upphöra. Detta eftersom ändamålen med forskningen är för otydliga.

Datainspektionens generaldirektör säger:

– Utifrån dagens lagstiftning kan vi inte fatta något annat beslut. För att LifeGene-projektet ska kunna fortsätta krävs lagändringar. Därför skickar vi vårt beslut även till Lagstiftningsenheten på Justitiedepartementet.

Enligt personuppgiftslagen (PUL) så måste den som deltar i den här typen av forskningsprojekt få reda på hur personuppgifterna som samlas in kommer att användas och därefter ge sitt medgivande till att uppgifterna registreras. I LifeGene-projektet har man angivit att syftet är att använda uppgifterna för ”framtida forskning” vilket är för diffust anser Datainspektionen.

Källa

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *