Många biverkningar är onödiga

Många biverkningar är onödiga

Närmare hälften av de biverkningar som har drabbat personer i samband med besök på akutmottagningen eller i samband med en sjukhusinläggning är förebyggbara och därmed onödiga. Det visar en studie som har gjorts av forskare vid , . De har studerat förebyggbara biverkningar i olika patientgrupper genom att undersöka och sammanfatta kontentan av 22 vetenskapliga artiklar som är publicerade mellan åren 1994 och 2010. Tillsammans innehåller artiklarna data om 24 128 inlagda patienter samt 48 797 patienter som besökt en men inte blivit inlagda. Patienterna kommer från Asien, Australien, Europa och Nordamerika.

Bild CC Canned Muffins

Mer ansträngningar från vårdens sida krävs

Resultaten av deras studie visar att 52 procent av de biverkningar som uppstått i samband med besök på en akutmottagning eller i början av en sjukhusinläggning är förebyggbara. Det är sådana biverkningar som hade kunnat förhindras. För att onödiga biverkningar ska kunna undvikas måste ytterligare ansträngningar ske från vårdens sida, hävdar forskningsgruppen. En förebyggbar biverkning är till exempel när det handlar om att patienten får biverkningar på grund av felaktig dosering eller bristfällig övervakning. Forskarna menar att studien visar på att många länders bör förbättras, men de klargör också att det inte går att dra några generella slutsatser för samtliga patientgrupper utifrån studiens resultat. Enligt forskargruppen bör ytterligare studier göras när det gäller förebyggbara biverkningar och man bör också inkludera primärvårdspatienter i studierna.

Inlägg sponsrat av säkerhetsskåp 

Källor 1 2

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *