Nanopartiklars form eller storlek kan ha inverkan på dess farlighet

Nanopartiklars form eller storlek kan ha inverkan på dess farlighet

har en rad olika användningsområden, exempelvis inom medicin och . På senare tid har det kommit rapporter om att vissa nanopartiklar kan vara hälsoskadliga. Därför vill den svenska miljöministern nu att man inom EU upprättar ett register över nanopartiklar för att på så sätt kunna begränsa användandet. Detta har dock stött på kritik eftersom motståndare till förslaget hävdar att det inte går att säga exakt vilka nanopartiklar som är farliga ännu.

Form och storlek kan påverka hur hälsofarliga nanopartiklarna är

Tidigare forskning har visat att en partikel av ett och samma material, men av olika form eller storlek, har helt olika möjlighet att tränga in i celler. Därför tror man att en orsak till nanopartiklarnas farlighet kan bero just på deras form eller storlek. Svenska nanoexperter pekar exempelvis på , där det inte är materialets kemiska egenskaper som är hälsoskadligt. Istället handlar det alltså om storleken och formen på partiklarna.

Finns inga gränsvärden när det gäller nanopartiklar

Det är dock inte särskilt enkelt att reda ut nanopartiklarnas farlighet. För många andra ämnen finns det gränsvärden för deras farlighet, men inte när det gäller nanopartiklar eftersom det just är andra faktorer än enbart ytan som är viktiga. För att kunna veta vilka effekter nanopartiklarna har på vår hälsa måste varje partikel undersökas utifrån sin form, sitt material och sin storlek och det tar alldeles för lång tid. Därför måste man försöka systematisera de mest besvärande egenskaperna och fortsätta forska i ämnet. De svenska nanoexperterna hoppas kunna ha betydligt mer kött på benen när det gäller nanopartiklarnas farlighet om fem år.

Källa

 Detta inlägg sponsrades av SSL-certifikat

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *